»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Trình đơn Slashdot - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Trình đơn nhiều cấp » Trình đơn Slashdot
URL: http://www.javascriptbank.com/slashdot-navigation-menu.html

Trình đơn Slashdot © JavaScriptBank.comMột trình đơn nhiều cấp có thể thu gọn / mở rộng dễ dàng. Trình đơn sẽ dùng cookie để lưu trạng thái đóng mở của các mục chọn. Một trình đơn nằm dọc rất kiểu cách và bắt mắt trên trang web.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Trình đơn nhiều cấp » Trình đơn Slashdot
URL: http://www.javascriptbank.com/slashdot-navigation-menu.htmlCSS
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="menu.css" />


JavaScript
<script type="text/javascript" src="menu.js"></script>


HTML
<p><a href="javascript:slash_expandall()">Expand</a>/<a href="javascript:slash_contractall()">Contract</a></p>  <div class="sdmenu">   <span class="title" id="top"><img src="expanded.gif" class="arrow" alt="-" />Online Tools</span>   <div class="submenu">    <a href="http://tools.dynamicdrive.com/imageoptimizer/">Image Optimizer</a>    <a href="http://tools.dynamicdrive.com/favicon/">FavIcon Generator</a>    <a href="http://www.dynamicdrive.com/emailriddler/">Email Riddler</a>    <a href="http://tools.dynamicdrive.com/password/">htaccess Password</a>    <a href="http://tools.dynamicdrive.com/gradient/">Gradient Image</a>    <a href="http://tools.dynamicdrive.com/button/">Button Maker</a>   </div>   <span class="title"><img src="expanded.gif" class="arrow" alt="-" />Support Us</span>   <div class="submenu">    <a href="http://www.dynamicdrive.com/recommendit/">Recommend Us</a>    <a href="http://www.dynamicdrive.com/link.htm">Link to Us</a>    <a href="http://www.dynamicdrive.com/resources/">Web Resources</a>   </div>   <span class="title"><img src="expanded.gif" class="arrow" alt="-" />Partners</span>   <div class="submenu">    <a href="http://www.javascriptkit.com">JavaScript Kit</a>    <a href="http://www.cssdrive.com">CSS Drive</a>    <a href="http://www.codingforums.com">CodingForums</a>    <a href="http://www.dynamicdrive.com/style/">CSS Examples</a>   </div>  </div><p>Some text</p>


Files
/javascript/menu/Slashdot_Navigation_Menu/menu.css/javascript/menu/Slashdot_Navigation_Menu/menu.js/javascript/menu/Slashdot_Navigation_Menu/Slashdot_Navigation_Menu_images.zip