»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Menu trượt nhiều kiểu - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Có thể di chuyển » Menu trượt nhiều kiểu
URL: http://www.javascriptbank.com/omni-slide-menu.html

Menu trượt nhiều kiểu © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo ra các trình đơn trượt nằm ở nhiều vị trí khác nhau trên trang web: top, left, right. Các trình đơn này có tốc độ trượt khác nhau mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến và đồng thời chúng cũng có khả năng tự động trượt theo các thanh cuộn của trang web. Các cài đặt của những menu này nằm trong các tập tin .js bên ngoài nhằm tạo sự thuận lợi cho việc chỉnh sửa.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Có thể di chuyển » Menu trượt nhiều kiểu
URL: http://www.javascriptbank.com/omni-slide-menu.htmlCSS
<style type="text/css">              /*Menu Links*//*NOTE: anything not specified for the #(menu id's) a selector and its pseudo classesmay be inherited in some browsers from other 'a' element styles (if any) on the page*/#menu1 a {color:black;background-color:white;text-decoration:none;text-indent:1ex;}#menu1 a:active {color:black;text-decoration:none;}#menu1 a:hover {color:black;background-color:#FFFF99}#menu1 a:visited {color:black;text-decoration:none;}#menu2 a {color:navy;background-color:white;text-decoration:none;text-indent:1ex;}#menu2 a:active{color:blue;text-decoration:none;}#menu2 a:visited {color:blue;text-decoration:none;}#menu2 a:hover {color:navy;background-color:#f0fea8}#menu3 a { /*Menu3 Links*/color:black;background-color:white;text-decoration:none;text-indent:1ex;}#menu3 a:hover {color:black;background-color:#FFFF99;}#menu3 a:active{color:black;text-decoration:none;}#menu3 a:visited{color:black;text-decoration:none;}              /*End Menu Links*/</style><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


JavaScript
<script src="mmenu.js" type="text/javascript"></script><script src="menuItems.js" type="text/javascript"></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


Files
http://javascriptbank.com/javascript/menu/Omni_Slide_Menu/menuItems.jshttp://javascriptbank.com/javascript/menu/Omni_Slide_Menu/mmenu.js