»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Thông báo lỗi - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Vui nhộn » Thông báo lỗi
URL: http://www.javascriptbank.com/joke-error-message-index.html

Thông báo lỗi © JavaScriptBank.comHiệu ứng là một trò vui khi sử dụng hình ảnh các thông báo lỗi và bạn không thể nào nhấp chọn nút No.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Vui nhộn » Thông báo lỗi
URL: http://www.javascriptbank.com/joke-error-message-index.htmlJavaScript
<script language="javascript">function chngimg(n){if(n){document.images['fst'].src="nobuttn.gif";document.images['sec'].src="blnkbut.gif";}else{document.images['sec'].src="nobuttn.gif";document.images['fst'].src="blnkbut.gif";}}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<table border="1" background="blnkbut.gif" rows="1"><tr><td><img src="bar.gif" width="398" height="18"><br><img src="triangle.gif" width="47" height="45">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="text.gif" width="305" height="45"><br><a href="javascript:void(0)" onMouseOver="chngimg(true)"><img src="blnkbut.gif" name="sec" border="0" width="54" height="24"></a><img src="blnkbut.gif" width="54" height="24"><a href="javascript:alert('Perhaps you need a surgical procedure technically referred to as an Addadicktome')"><img src="yesbut.gif" border="0" width="54" height="24"></a><img src="blnkbut.gif" width="54" height="24"><a href="javascript:chngimg(false)" onMouseover="chngimg(false)"><img src="nobuttn.gif" name="fst" border="0" width="54" height="24"></a><br></td></tr></table><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->