»
EnglishFrenchVietnamese

Print - The RGB Color Calculator - JavaScriptBank.com

Full version: jsB@nk » Utility » The RGB Color Calculator
URL: http://www.javascriptbank.com/the-rgb-color-calculator.html

The RGB Color Calculator © JavaScriptBank.comThis JavaScript is a color choosing tool on the web page.

Full version: jsB@nk » Utility » The RGB Color Calculator
URL: http://www.javascriptbank.com/the-rgb-color-calculator.htmlCSS
<STYLE type=text/css>TD {COLOR: #777777; FONT-FAMILY: arial,helvetica,geneva; FONT-SIZE: 10pt}BODY {FONT-FAMILY: arial,helvetica,geneva; FONT-SIZE: 10pt}.blue {BACKGROUND-COLOR: #0000ff; COLOR: #ffffff; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center}A.menu:link {COLOR: #ffffff; TEXT-DECORATION: none}A.menu:active {COLOR: #ffffff; TEXT-DECORATION: none}A.menu:visited {COLOR: #ffffff; TEXT-DECORATION: none}A.menu:hover {COLOR: #ffff00; TEXT-DECORATION: none}A:link {COLOR: #777777; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none}A:active {COLOR: #777777; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none}A:visited {COLOR: #777777; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none}A:hover {COLOR: #000000; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none}</STYLE><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


JavaScript
<SCRIPT language=javascript><!--// #############################################################// #############################################################                        // ###                            ###// ### Javascript-Powered web page Copyright 2000-2002 by: ###// ### Greg Reimer -- greg@drpeterjones.com         ###// ###                            ###// ### This program is distributed under the terms     ###// ### of the GNU General Public License. (see below)    ###// ###                            ###// ### Please do not remove the copyright or license    ###// ### notices from this code                ###// ###                            ###// #############################################################// #############################################################// clean codevar CNA = [["ALICEBLUE","F0F8FF"],["ANTIQUEWHITE","FAEBD7"],["AQUA","00FFFF"],["AQUAMARINE","7FFFD4"],["AZURE","F0FFFF"],["BEIGE","F5F5DC"],["BISQUE","FFE4C4"],["BLACK","000000"],["BLANCHEDALMOND","FFEBCD"],["BLUE","0000FF"],["BLUEVIOLET","8A2BE2"],["BROWN","A52A2A"],["BURLYWOOD","DEB887"],["CADETBLUE","5F9EA0"],["CHARTREUSE","7FFF00"],["CHOCOLATE","D2691E"],["CORAL","FF7F50"],["CORNFLOWERBLUE","6495ED"],["CORNSILK","FFF8DC"],["CRIMSON","DC143C"],["CYAN","00FFFF"],["DARKBLUE","00008B"],["DARKCYAN","008B8B"],["DARKGOLDENROD","B8860B"],["DARKGRAY","A9A9A9"],["DARKGREEN","006400"],["DARKKHAKI","BDB76B"],["DARKMAGENTA","8B008B"],["DARKOLIVEGREEN","556B2F"],["DARKORANGE","FF8C00"],["DARKORCHID","9932CC"],["DARKRED","8B0000"],["DARKSALMON","E9967A"],["DARKSEAGREEN","8FBC8F"],["DARKSLATEBLUE","483D8B"],["DARKSLATEGRAY","2F4F4F"],["DARKTURQUOISE","00CED1"],["DARKVIOLET","9400D3"],["DEEPPINK","FF1493"],["DEEPSKYBLUE","00BFFF"],["DIMGRAY","696969"],["DODGERBLUE","1E90FF"],["FIREBRICK","B22222"],["FLORALWHITE","FFFAF0"],["FORESTGREEN","228B22"],["GAINSBORO","DCDCDC"],["GHOSTWHITE","F8F8FF"],["GOLD","FFD700"],["GOLDENROD","DAA520"],["GRAY","808080"],["GREEN","008000"],["GREENYELLOW","ADFF2F"],["HONEYDEW","F0FFF0"],["HOTPINK","FF69B4"],["INDIANRED","CD5C5C"],["INDIGO","4B0082"],["IVORY","FFFFF0"],["KHAKI","F0E68C"],["LAVENDER","E6E6FA"],["LAVENDERBLUSH","FFF0F5"],["LAWNGREEN","7CFC00"],["LEMONCHIFFON","FFFACD"],["LIGHTBLUE","ADD8E6"],["LIGHTCORAL","F08080"],["LIGHTCYAN","E0FFFF"],["LIGHTGOLDENRODYELLOW","FAFAD2"],["LIGHTGRAY","D3D3D3"],["LIGHTGREEN","90EE90"],["LIGHTPINK","FFB6C1"],["LIGHTSALMON","FFA07A"],["LIGHTSEAGREEN","20B2AA"],["LIGHTSKYBLUE","87CEFA"],["LIGHTSLATEBLUE","8470FF"],["LIGHTSLATEGRAY","778899"],["LIGHTSTEELBLUE","B0C4DE"],["LIGHTYELLOW","FFFFE0"],["LIME","00FF00"],["LIMEGREEN","32CD32"],["LINEN","FAF0E6"],["MAGENTA","FF00FF"],["MAROON","800000"],["MEDIUMAQUAMARINE","66CDAA"],["MEDIUMBLUE","0000CD"],["MEDIUMORCHID","BA55D3"],["MEDIUMPURPLE","9370D8"],["MEDIUMSEAGREEN","3CB371"],["MEDIUMSLATEBLUE","7B68EE"],["MEDIUMSPRINGGREEN","00FA9A"],["MEDIUMTURQUOISE","48D1CC"],["MEDIUMVIOLETRED","C71585"],["MIDNIGHTBLUE","191970"],["MINTCREAM","F5FFFA"],["MISTYROSE","FFE4E1"],["MOCCASIN","FFE4B5"],["NAVAJOWHITE","FFDEAD"],["NAVY","000080"],["OLDLACE","FDF5E6"],["OLIVE","808000"],["OLIVEDRAB","6B8E23"],["ORANGE","FFA500"],["ORANGERED","FF4500"],["ORCHID","DA70D6"],["PALEGOLDENROD","EEE8AA"],["PALEGREEN","98FB98"],["PALETURQUOISE","AFEEEE"],["PALEVIOLETRED","D87093"],["PAPAYAWHIP","FFEFD5"],["PEACHPUFF","FFDAB9"],["PERU","CD853F"],["PINK","FFC0CB"],["PLUM","DDA0DD"],["POWDERBLUE","B0E0E6"],["PURPLE","800080"],["RED","FF0000"],["ROSYBROWN","BC8F8F"],["ROYALBLUE","4169E1"],["SADDLEBROWN","8B4513"],["SALMON","FA8072"],["SANDYBROWN","F4A460"],["SEAGREEN","2E8B57"],["SEASHELL","FFF5EE"],["SIENNA","A0522D"],["SILVER","C0C0C0"],["SKYBLUE","87CEEB"],["SLATEBLUE","6A5ACD"],["SLATEGRAY","708090"],["SNOW","FFFAFA"],["SPRINGGREEN","00FF7F"],["STEELBLUE","4682B4"],["TAN","D2B48C"],["TEAL","008080"],["THISTLE","D8BFD8"],["TOMATO","FF6347"],["TURQUOISE","40E0D0"],["VIOLET","EE82EE"],["VIOLETRED","D02090"],["WHEAT","F5DEB3"],["WHITE","FFFFFF"],["WHITESMOKE","F5F5F5"],["YELLOW","FFFF00"],["YELLOWGREEN","9ACD32"]];var alphaStr = "0123456789ABCDEF";var alphaArr = ["0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","A","B","C","D","E","F"];var RGB = [170,170,170];var range = 0;var phase = 0;var sat = 0;var val = 170 / 255;function getRandomDEC(){return Math.round(Math.random() * 255);}function DEC_to_WEB(d){d = Math.round(d / 51);d *= 51;return d;}function DEC_to_HEX(dec){var n_ = Math.floor(dec / 16);var _n = dec - n_ * 16;return alphaArr[n_] + alphaArr[_n];}function HEX_to_DEC(hex){var n_ = alphaStr.indexOf(hex.substring(0,1));var _n = alphaStr.indexOf(hex.substring(1,2));return n_ * 16 + _n;}function RGB_from_HEX(){var temp = getHEX();temp = temp.toUpperCase();RGB[0] = HEX_to_DEC(temp.substring(0,2));RGB[1] = HEX_to_DEC(temp.substring(2,4));RGB[2] = HEX_to_DEC(temp.substring(4,6));}function HEX_from_RGB(){document.bgColor = DEC_to_HEX(RGB[0]) + DEC_to_HEX(RGB[1]) + DEC_to_HEX(RGB[2]);}function HSV_from_RGB(){var min = 255;var max = 0;var tmp = new Array(3);for (i=0; i<3; i++){if (max < RGB[i]) max = RGB[i];if (min > RGB[i]) min = RGB[i];tmp[i] = RGB[i];}val = max / 255;if (val == 0) return;sat = (max - min) / max;if (sat == 0) return;for (i=0; i<3; i++){tmp[i] *= (1 / val);tmp[i] = 255 - (255 - tmp[i]) * (1 / sat);tmp[i] = Math.round(tmp[i]);}var tmpRange = Math.round(tmp[0] + tmp[1] + tmp[2] - 255);if (tmpRange == 0){for (i=0; i<3; i++){if (tmp[i] == 255) { phase = i * 2; break; }}}else if (tmpRange == 255){for (i=0; i<3; i++){if (tmp[i] == 0) { phase = (i * 2 + 3) % 6; break; }}}else for (i=0; i<3; i++){if ((tmp[i] > tmp[(i+1)%3]) && (tmp[(i+1)%3] > tmp[(i+2)%3])) { phase = i * 2; break; }else if ((tmp[i] > tmp[(i+2)%3]) && (tmp[(i+2)%3] > tmp[(i+1)%3])) { phase = (i * 2 + 5) % 6; break; }}if (phase % 2 == 0) range = tmpRange;else range = 255 - tmpRange;}function HSV_from_HEX(){var h = getHEX();var rgbt = [HEX_to_DEC(h.substring(0,2)),HEX_to_DEC(h.substring(2,4)),HEX_to_DEC(h.substring(4,6))];var min = 255;var max = 0;var tmp = new Array(3);for (i=0; i<3; i++){if (max < rgbt[i]) max = rgbt[i];if (min > rgbt[i]) min = rgbt[i];tmp[i] = rgbt[i];}val = max / 255;if (val == 0) return;sat = (max - min) / max;if (sat == 0) return;for (i=0; i<3; i++){tmp[i] *= (1 / val);tmp[i] = 255 - (255 - tmp[i]) * (1 / sat);tmp[i] = Math.round(tmp[i]);}var tmpRange = Math.round(tmp[0] + tmp[1] + tmp[2] - 255);if (tmpRange == 0){for (i=0; i<3; i++){if (tmp[i] == 255) { phase = i * 2; break; }}}else if (tmpRange == 255){for (i=0; i<3; i++){if (tmp[i] == 0) { phase = (i * 2 + 3) % 6; break; }}}else for (i=0; i<3; i++){if ((tmp[i] > tmp[(i+1)%3]) && (tmp[(i+1)%3] > tmp[(i+2)%3])) { phase = i * 2; break; }else if ((tmp[i] > tmp[(i+2)%3]) && (tmp[(i+2)%3] > tmp[(i+1)%3])) { phase = (i * 2 + 5) % 6; break; }}if (phase % 2 == 0) range = tmpRange;else range = 255 - tmpRange;}function RGB_from_HSV(){var tmp = new Array(3);var mid = (7 - phase) % 3;tmp[Math.floor((phase + 7) / 2) % 3] = 255;tmp[(Math.floor(phase / 2) + 5) % 3] = 0;if ((phase % 2) == 1) tmp[mid] = 255 - range;else tmp[mid] = range;for (i=0; i<3; i++){tmp[i] = 255 - ((255 - tmp[i]) * sat);tmp[i] *= val;RGB[i] = Math.round(tmp[i]);}}function HEX_from_HSV(){var tmp = new Array(3);var rgbt = new Array(3);var mid = (7 - phase) % 3;tmp[Math.floor((phase + 7) / 2) % 3] = 255;tmp[(Math.floor(phase / 2) + 5) % 3] = 0;if ((phase % 2) == 1) tmp[mid] = 255 - range;else tmp[mid] = range;for (i=0; i<3; i++){tmp[i] = 255 - ((255 - tmp[i]) * sat);tmp[i] *= val;rgbt[i] = Math.round(tmp[i]);}document.bgColor = DEC_to_HEX(RGB[0]) + DEC_to_HEX(RGB[1]) + DEC_to_HEX(RGB[2]);}function getHEX() { var temp = document.bgColor.toUpperCase(); temp = temp.substring(1,7); return temp; }function getRED() { return RGB[0]; }function getGRN() { return RGB[1]; }function getBLU() { return RGB[2]; }function getHUE() { return Math.round((phase * 255 + range) / 6); }function getSAT() { return Math.round(sat * 255); }function getVAL() { return Math.round(val * 255); }function adjRED(incr){RGB[0] += incr;if (RGB[0] > 255) RGB[0] = 255;if (RGB[0] < 0) RGB[0] = 0;}function adjGRN(incr){RGB[1] += incr;if (RGB[1] > 255) RGB[1] = 255;if (RGB[1] < 0) RGB[1] = 0;}function adjBLU(incr){RGB[2] += incr;if (RGB[2] > 255) RGB[2] = 255;if (RGB[2] < 0) RGB[2] = 0;}function adjHUE(incr){range += incr * 6;while (range > 255) { range -= 255; phase += 1; }while (range < 0) { range += 255; phase -= 1; }while (phase > 5) { phase -= 6; }while (phase < 0) { phase += 6; }}function adjSAT(incr){sat += incr / 255;if (sat > 1) sat = 1;else if (sat < 0) sat = 0;}function adjVAL(incr){val += incr / 255;if (val > 1) val = 1;else if (val < 0) val = 0;}function setRED(r) { RGB[0] = r; }function setGRN(g) { RGB[1] = g; }function setBLU(b) { RGB[2] = b; }function setHUE(h) { h *= 6; range = h % 255; phase = Math.floor(h / 255); }function setSAT(s) { sat = s / 255; }function setVAL(v) { val = v / 255; }function hexIsValid(hex){if (hex.length != 6) return false;hex = hex.toUpperCase();var indicator = [false,false,false,false,false,false];for (i=0;i<hex.length;i++){for (x=0;x<alphaArr.length;x++){if (hex.charAt(i) == alphaArr[x]){indicator[i] = true;break;}}}for (i=0;i<hex.length;i++){if (!indicator[i]) return false;}return true;}function numberIsValid(n){n = parseInt(n);if (n >= 0 && n <= 255) return true;return false;}function newHEX() { HSV_from_HEX(); RGB_from_HEX(); }function newHSV() { RGB_from_HSV(); HEX_from_RGB(); }function newRGB() { HSV_from_RGB(); HEX_from_RGB(); }//--></SCRIPT><SCRIPT language=javascript><!--// dirty codevar i_a;function openHelp(){var d = new Date();t = d.getTime();eval("var win" + t + " = window.open('help.html','win" + t + "','width=640,height=480,left=0,top=0,resizable=1,scrollbars=1');");}function openTable(){var d = new Date();t = d.getTime();eval("var win" + t + " = window.open('Color_Names.htm');");}function randomColor(){document.colForm.hueField.value = getRandomDEC();document.colForm.satField.value = getRandomDEC();document.colForm.valField.value = getRandomDEC();setHSV();}function updateFields(){var d = document.colForm;d.hexField.value = getHEX();d.redField.value = getRED();d.grnField.value = getGRN();d.bluField.value = getBLU();d.hueField.value = getHUE();d.satField.value = getSAT();d.valField.value = getVAL();}function setHSV(){var d = document.colForm;errStr = "Invalid entries:\n\n";var H = d.hueField.value;var S = d.satField.value;var V = d.valField.value;var isGood = true;if (!numberIsValid(H)) { errStr += "\"" + H + "\" is not a valid entry for Hue.\nMust be number between 0 and 255\n\n"; isGood = false; }if (!numberIsValid(S)) { errStr += "\"" + S + "\" is not a valid entry for Saturation.\nMust be number between 0 and 255\n\n"; isGood = false; }if (!numberIsValid(V)) { errStr += "\"" + V + "\" is not a valid entry for Value.\nMust be number between 0 and 255\n\n"; isGood = false; }if (!isGood) { errStr += "This calculator uses an arbitrary scale\nof 0-255 for all HSV values."; alert(errStr); return; }setHUE(parseInt(H));setSAT(parseInt(S));setVAL(parseInt(V));newHSV();updateFields();}function setRGB(){var d = document.colForm;errStr = "Invalid entries:\n\n";var R = d.redField.value;var G = d.grnField.value;var B = d.bluField.value;var isGood = true;if (!numberIsValid(R)) { errStr += "\"" + R + "\" is not a valid entry for Red.\nMust be a number between 0 and 255.\n\n"; isGood = false; }if (!numberIsValid(G)) { errStr += "\"" + G + "\" is not a valid entry for Green.\nMust be a number between 0 and 255.\n\n"; isGood = false; }if (!numberIsValid(B)) { errStr += "\"" + B + "\" is not a valid entry for Blue.\nMust be a number between 0 and 255.\n\n"; isGood = false; }if (!isGood) { alert(errStr); return; }setRED(parseInt(R));setGRN(parseInt(G));setBLU(parseInt(B));newRGB();updateFields();}function setHEX(){var hex = document.colForm.hexField.value;var orig = hex;hex = hex.toUpperCase();if (hex == getHEX()) return;if (hex.indexOf(" ") != -1) { hex2 = hex.split(" "); hex = hex2.join(""); }if (!hexIsValid(hex))for (i=0;i<CNA.length;i++){if (hex == CNA[i][0]) { hex = CNA[i][1]; break; }}if (!hexIsValid(hex)) { alert("Invalid entry:\n\n\"" + orig + "\" is not a valid HEX code.\nMust be six characters; either 0-9 or A-F.\n\nColor names are okay if they correspond to\na standard browser-supported color name.\n\nClick on \"Samples\" for a list of supported\ncolor names."); return; }document.bgColor = hex;newHEX();updateFields();}function resetCalc(){document.bgColor = originalColor;range = 0;phase = 0;newHEX();updateFields();}function openSamples(){var sh = screen.height - 90;var n_d = new Date();var winName = "sampleWin" + n_d.getTime();eval('var ' + winName + ' = window.open("about:blank","' + winName + '","width=300,height=' + sh + ',left=0,top=0,scrollbars=1,resizable=1")');eval("sampleWin = " + winName);sampleWin.document.open();sampleWin.document.write("<html><head><title>HTML Color Names</title><style type='text/css'>a:link{text-decoration:none;color:000;}a:hover{text-decoration:none;color:999;}</style></head><body bgcolor=#" + getHEX() + "><font face=arial size=2><b>");for (i=0;i<CNA.length;i++){sampleWin.document.write("<a href='javascript:opener.document.colForm.hexField.value = \"" + CNA[i][1] + "\";opener.setHEX();window.close();' onmouseover='document.bgColor=\"" + CNA[i][1] + "\"'>" + CNA[i][0] + " = " + CNA[i][1] + "</a><br>");}sampleWin.document.write("</b></font></body></html>");sampleWin.document.close();}function compareToWEB(){var wr = DEC_to_HEX(DEC_to_WEB(getRED()));var wg = DEC_to_HEX(DEC_to_WEB(getGRN()));var wb = DEC_to_HEX(DEC_to_WEB(getBLU()));var wh = wr + wg + wb;var h = getHEX();var n_d = new Date();var winName = "sampleWin" + n_d.getTime();eval('var ' + winName + ' = window.open("about:blank","' + winName + '","width=500,height=200,left=10,top=10")');eval("sampleWin = " + winName);sampleWin.document.open();sampleWin.document.write("<html><head><title>Web Safe Comparison</title></head><body bgcolor=#FFFFFF marginheight=0 marginwidth=0 leftmargin=0 topmargin=0>");sampleWin.document.write("<table border=0 width=100% height=200 cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td width=50% align=center bgcolor=#" + h + "><form><font face='arial,helvetica' size=2 color=#FFFFFF><b>current color: #" + h + "</b></font><br><font face='arial,helvetica' size=2 color=#000000><b>current color: #" + h + "</b></font><br><br><input type=button value='keep current color' onclick='window.close()'></form></td><td width=50% align=center bgcolor=#" + wh + "><form><font face='arial,helvetica' size=2 color=#FFFFFF><b>closest web safe color: #" + wh + "</b></font><br><font face='arial,helvetica' size=2 color=#000000><b>closest web safe color: #" + wh + "</b></font><br><br><input type=button value='use this color' onclick='window.opener.document.colForm.hexField.value=\"" + wh + "\";window.opener.setHEX();window.close();'></form></td></tr></table>");sampleWin.document.write("</body></html>");sampleWin.document.close();}function openMyColors(){var mycol = window.open("mycolors.html","_mycol","width=500,height=350,left=0,top=0,resizable,scrollbars");}//--></SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<FORM name=colForm><TABLE align=center border=0 cellPadding=2 cellSpacing=0 width=600> <TBODY> <TR>  <TD colSpan=7>   <TABLE bgColor=#0000ff border=1 cellPadding=2 cellSpacing=0     width="100%"><TBODY>    <TR>     <TD class=blue><FONT face=verdana>«&nbsp;&nbsp; The RGB Color Calculator - A Web Page Color Choosing Tool&nbsp;&nbsp; »   </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR>  <TD width="17%">   <TABLE border=1 cellPadding=2 cellSpacing=0 width="100%">    <TBODY>    <TR>     <TD class=blue><A class=menu href="javascript:%20compareToWEB();"       title="Compare this background color to the nearest web-safe color">web safe</A> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD>  <TD width="17%">   <TABLE border=1 cellPadding=2 cellSpacing=0 width="100%">    <TBODY>    <TR>     <TD class=blue><A class=menu href="javascript:%20openSamples();"       title="Choose from a list of color by name">samples</A>     </TD></TR></TBODY></TABLE></TD>  <TD width="17%">   <TABLE border=1 cellPadding=2 cellSpacing=0 width="100%">    <TBODY>    <TR>     <TD class=blue><A class=menu href="javascript:randomColor();"       title="Generate a random color">random</A> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD>  <TD width="17%">   <TABLE border=1 cellPadding=2 cellSpacing=0 width="100%">    <TBODY>    <TR>     <TD class=blue><A class=menu href="javascript:%20openTable();"       title="Show a table of 216 web-safe colors">table</A>    </TD></TR></TBODY></TABLE></TD>  <TD width="17%">   <TABLE border=1 cellPadding=2 cellSpacing=0 width="100%">    <TBODY>    <TR>     <TD class=blue><A class=menu href="javascript:openMyColors()"       title="A list of custom colors">my colors</A> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD>  <TD width="17%">   <TABLE border=1 cellPadding=2 cellSpacing=0 width="100%">    <TBODY>    <TR>     <TD class=blue><A class=menu href="javascript:openHelp();"       title="Help with this calculator and web colors in general">help</A>      </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR>  <TD colSpan=7>   <TABLE bgColor=#cccccc border=1 cellPadding=3 cellSpacing=0     width="100%"><TBODY>    <TR>     <TD vAlign=top><INPUT maxLength=20 name=hexField size=8>&nbsp;&nbsp;       <FONT face=verdana><B>«</B></FONT> enter 6-digit HEX code <BR><BR><INPUT onclick=setHEX(); type=button value=calculate> <INPUT onclick=resetCalc(); type=button value=reset>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;       <B>&lt;HEX code area&gt;</B> </TD>     <TD vAlign=top><INPUT maxLength=3 name=redField size=3> <INPUT       maxLength=3 name=grnField size=3> <INPUT maxLength=3 name=bluField       size=3> &nbsp;<FONT face=verdana><B>«</B></FONT> RGB values<BR><BR><INPUT onclick=setRGB(); type=button value=calculate> <INPUT onclick=resetCalc(); type=button value=reset>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;       <B>&lt;RGB area&gt;</B> </TD></TR>    <TR>     <TD><INPUT onclick=adjRED(i_a);newRGB();updateFields(); type=button value=R+> <INPUT onclick=adjGRN(i_a);newRGB();updateFields(); type=button value=G+> <INPUT onclick=adjBLU(i_a);newRGB();updateFields(); type=button value=B+>&nbsp;&nbsp; <INPUT onclick=adjHUE((i_a%2==1)?(i_a+1)/2:i_a/2);newHSV();updateFields(); type=button value=H+> <INPUT onclick=adjSAT(i_a);newHSV();updateFields(); type=button value=S+> <INPUT onclick=adjVAL(i_a);newHSV();updateFields(); type=button value=V+>&nbsp;&nbsp; <SELECT name=incrementSelector       onchange="i_a = parseInt(document.colForm.incrementSelector.options[document.colForm.incrementSelector.selectedIndex].value);">        <OPTION value=1>increment = 1x<OPTION value=5>increment = 5x<OPTION value=9>increment = 9x<OPTION selected        value=13>increment = 13x<OPTION value=17>increment = 17x<OPTION        value=22>increment = 22x<OPTION value=26>increment = 26x<OPTION        value=30>increment = 30x<OPTION value=34>increment = 34x<OPTION        value=39>increment = 39x<OPTION value=43>increment = 43x<OPTION        value=47>increment = 47x<OPTION value=51>increment = 51x</OPTION></SELECT><BR><INPUT onclick="adjRED(0 - i_a);newRGB();updateFields();" type=button value="R- "> <INPUT onclick="adjGRN(0 - i_a);newRGB();updateFields();" type=button value="G- "> <INPUT onclick="adjBLU(0 - i_a);newRGB();updateFields();" type=button value="B- ">&nbsp;&nbsp; <INPUT onclick="adjHUE(0 - ((i_a%2==1)?(i_a+1)/2:i_a/2));newHSV();updateFields();" type=button value="H- "> <INPUT onclick="adjSAT(0 - i_a);newHSV();updateFields();" type=button value="S- "> <INPUT onclick="adjVAL(0 - i_a);newHSV();updateFields();" type=button value="V- ">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<B>&lt;tweaking area&gt;</B> </TD>     <TD vAlign=top><INPUT maxLength=3 name=hueField size=3> <INPUT       maxLength=3 name=satField size=3> <INPUT maxLength=3 name=valField       size=3> &nbsp;<FONT face=verdana><B>«</B></FONT> HSV values<BR><BR><INPUT onclick=setHSV(); type=button value=calculate> <INPUT onclick=resetCalc(); type=button value=reset>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;       <B>&lt;HSV area&gt;</B> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></FORM><SCRIPT language=javascript><!--// important initializer codevar originalColor = getHEX();newHEX();updateFields();i_a = parseInt(document.colForm.incrementSelector.options[document.colForm.incrementSelector.selectedIndex].value);//--></SCRIPT><DIV align=center><FONT color=#777777>© 2000-2002 by greg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="mailto:comments@drpeterjones.com?subject=Color Calculator Feedback">comments or suggestions?</A><BR></FONT></DIV><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->