»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tạo một bộ đếm thời gian giảm dần theo mô hình OOP - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Bộ đếm » Tạo một bộ đếm thời gian giảm dần theo mô hình OOP
URL: http://www.javascriptbank.com/make-a-javascript-countdown-timer-in-oop.html

Tạo một bộ đếm thời gian giảm dần theo mô hình OOP © JavaScriptBank.comBộ đếm thời gian giảm dần trên nền web với ngôn ngữ lập trình JavaScript đã được giới thiệu rất nhiều trên JavaScriptBank.com; nhưng đây là bộ đếm hoàn toàn mới, bởi nó được xây dựng hoàn toàn theo hướng đối tượng (OOP). Vì vậy đây cũng là ví dụ đơn giản nhất để bạn làm quen với cách thức lập trình hướng đối tượng bằng JavaScript.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Bộ đếm » Tạo một bộ đếm thời gian giảm dần theo mô hình OOP
URL: http://www.javascriptbank.com/make-a-javascript-countdown-timer-in-oop.html