»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Chuyển đổi kích thước font chữ - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Chữ » Chuyển đổi kích thước font chữ
URL: https://www.javascriptbank.com/minimum-font-size.html

Chuyển đổi kích thước font chữ © JavaScriptBank.comNhiều người sử dụng font chữ mặc định của họ trên trình duyệt với kích thước rất nhỏ, hiệu ứng này giúp bạn hiển thị kích cỡ của chữ trên trang web theo kích thước bạn muốn.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Chữ » Chuyển đổi kích thước font chữ
URL: https://www.javascriptbank.com/minimum-font-size.htmlJavaScript
<script language="javascript">// Created by: Dave Child :: http://www.ilovejackdaniels.com/// Further details can be found at:// http://www.ilovejackdaniels.com/javascript/minimum-font-size/function MinimumFontSize() { var XDivElement = document.getElementById('xdiv'); if (XDivElement.offsetHeight < "16") {  tags = new Array ('body', 'div', 'a', 'td', 'th', 'p', 'span', 'h1', 'h2', 'h3');  for (j = 0; j < tags.length; j ++) {   var getbody = document.getElementsByTagName(tags[j]).item(0);   if (getbody) {    getbody.style.fontSize = '12pt';   }  } }}window.onload=MinimumFontSize;</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->