»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Ảnh nền tĩnh - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thủ thuật » Ảnh nền tĩnh
URL: http://www.javascriptbank.com/watermark-background-image.html

Ảnh nền tĩnh © JavaScriptBank.comHiệu ứng làm cho ảnh nền trang trí website luôn bất động, không di chuyển mặc dù ta di chuyển các thanh trượt.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thủ thuật » Ảnh nền tĩnh
URL: http://www.javascriptbank.com/watermark-background-image.htmlJavaScript
<script language="JavaScript1.2">if (document.all||document.getElementById)document.body.style.background="url('../image/photo3.jpg') white center no-repeat fixed"</script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->