»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Không cho chọn văn bản - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bảo mật » Không cho chọn văn bản
URL: http://www.javascriptbank.com/disable-text-selection.html

Không cho chọn văn bản © JavaScriptBank.comMột đoạn mã khác để bạn không cho phép người dùng chọn văn bản trên trang web. Bạn cũng có thể áp dụng hiệu ứng này cho một đối tượng văn bản đặc biệt nào đó.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bảo mật » Không cho chọn văn bản
URL: http://www.javascriptbank.com/disable-text-selection.htmlJavaScript
<script language="javascript">// Created by: James Nisbet (morBandit) :: http://www.bandit.co.nz/window.onload = function() { document.onselectstart = function() {return false;} // ie document.onmousedown = function() {return false;} // mozilla}/* You can attach the events to any element. In the following exampleI'll disable selecting text in an element with the id 'content'. */window.onload = function() { var element = document.getElementById('content'); element.onselectstart = function () { return false; } // ie element.onmousedown = function () { return false; } // mozilla}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<p id=content><b>You can not select text in this section because of this script</b></p><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->