»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Con trỏ chuột với hình ảnh - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Con trỏ » Con trỏ chuột với hình ảnh
URL: http://www.javascriptbank.com/custom-cursor-script-ii.html

Con trỏ chuột với hình ảnh © JavaScriptBank.comHiệu ứng JavaScript này cho phép bạn tạo dáng cho con trỏ chuột trên trang web, điểm đặc biệt của là nó cho phép bạn sự dụng hình ảnh bất kì để tạo dáng cho con trỏ chuột, chứ không nhất thiết phải là tập tin dạng .ico, .curHiệu ứng đã được chạy thử trên: IE6+, Firefox 1.x+ và Opera 8+.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Con trỏ » Con trỏ chuột với hình ảnh
URL: http://www.javascriptbank.com/custom-cursor-script-ii.htmlJavaScript
<script type="text/javascript" src="webtoolkit.cursor.js"></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


Files
http://javascriptbank.com/javascript/mouse/Custom_Cursor_Script_II/skin.gifhttp://javascriptbank.com/javascript/mouse/Custom_Cursor_Script_II/skin1.gifhttp://javascriptbank.com/javascript/mouse/Custom_Cursor_Script_II/webtoolkit.cursor.js