»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Đổi ảnh khi rê chuột - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Trình diễn ảnh » Đổi ảnh khi rê chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/onmouseover-slideshow.html

Đổi ảnh khi rê chuột © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo một trình diễn ảnh khi ta rê con trỏ chuột đến các liên kết.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Trình diễn ảnh » Đổi ảnh khi rê chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/onmouseover-slideshow.htmlJavaScript
<script>function changeimage(towhat,url){if (document.images){document.images.targetimage.src=towhat.srcgotolink=url}}function warp(){window.location=gotolink}</script><script language="JavaScript1.1">var myimages=new Array()var gotolink="#"function preloadimages(){for (i=0;i<preloadimages.arguments.length;i++){myimages[i]=new Image()myimages[i].src=preloadimages.arguments[i]}}preloadimages("logojs.gif","photo1.jpg","photo2.jpg","photo3.jpg","photo4.jpg")</script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<a href="" onMouseover="changeimage(myimages[0],this.href)">JavaScriptBank.com</a><br><a href="" onMouseover="changeimage(myimages[1],this.href)">JavaScriptBank.com</a><br><a href="" onMouseover="changeimage(myimages[2],this.href)">JavaScriptBank.com</a><br><a href="" onMouseover="changeimage(myimages[3],this.href)">JavaScriptBank.com</a><br><a href="" onMouseover="changeimage(myimages[4],this.href)">JavaScriptBank.com</a><br><a href="javascript:warp()"><img src="logojs.gif" name="targetimage" border=0></a><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->