»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Cờ ca rô - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trò chơi » Giải đố » Cờ ca rô
URL: http://www.javascriptbank.com/connect-4-index.html

Cờ ca rô © JavaScriptBank.comHiệu ứng sẽ tạo ra một trò chơi JavaScript cờ ca rô với cách chơi hoàn toàn mới.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trò chơi » Giải đố » Cờ ca rô
URL: http://www.javascriptbank.com/connect-4-index.htmlCSS
<style type="text/css">body{background-color:white;font-size:10pt;font-family:verdana;color:#00436e;padding:10 50 20 50;}.code{font-family:courier;font-size:9pt;color:maroon;}</style><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<script language="javascript" src="connect4.js"></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


Files
http://javascriptbank.com/javascript/game/Connect_4/connect4.js