»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Nền đổi màu khi rê chuột đến - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Bảng » Nền đổi màu khi rê chuột đến
URL: http://www.javascriptbank.com/row-rollover.html

Nền đổi màu khi rê chuột đến © JavaScriptBank.comHiệu ứng JavaScript này sẽ đổi màu nền của các ô trong bảng khi người dùng rê con trỏ chuột đến chúng.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Biểu mẫu » Bảng » Nền đổi màu khi rê chuột đến
URL: http://www.javascriptbank.com/row-rollover.htmlCSS
<style type=text/css><!--#demo tr.ruled { background:#9cf;}--></style><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


JavaScript
<script type="text/javascript">// Created by: Chris Heilmann :: http://www.alistapart.com/articles/tablerulerfunction tableruler() { if (document.getElementById && document.createTextNode) {  var tables=document.getElementsByTagName('table');  for (var i=0;i<tables.length;i++)  {   if(tables[i].className=='ruler') {    var trs=tables[i].getElementsByTagName('tr');    for(var j=0;j<trs.length;j++)    {     if(trs[j].parentNode.nodeName=='TBODY') {      trs[j].onmouseover=function(){this.className='ruled';return false}      trs[j].onmouseout=function(){this.className='';return false}     }    }   }  } }}window.onload=function(){tableruler();}// --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<table id="demo" class="ruler" border=1 summary="Table of my records" cellpadding="5"><caption>Blues Artists &amp; Songs</caption><thead> <tr>  <th scope="col">Artist</th>  <th scope="col">Title</th> </tr></thead><tbody> <tr>  <td>John Mayall </td>  <td>Double Crossing Time </td> </tr> <tr>  <td>Buddy Guy </td>  <td>On A Saturday Night </td> </tr> <tr>  <td>John Lee Hooker </td>  <td>Don&#39;t Look Back </td> </tr> <tr>  <td>Bo Diddley </td>  <td>You Can&#39;t Judge a Book by Its Cover </td> </tr> <tr>  <td>Billie Holiday </td>  <td>Solitude </td> </tr> <tr>  <td>Stevie Ray Vaughan </td>  <td>Texas Flood </td> </tr></tbody></table><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->