»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Kiểm tra hoạt động của cookie - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Cookie » Kiểm tra hoạt động của cookie
URL: http://www.javascriptbank.com/cookie-enabled-script.html

Kiểm tra hoạt động của cookie © JavaScriptBank.comĐoạn mã này sẽ kiểm tra việc hoạt động của cookie trên máy khách. Nếu cookie không hoạt động thì nó sẽ thông báo.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Cookie » Kiểm tra hoạt động của cookie
URL: http://www.javascriptbank.com/cookie-enabled-script.htmlJavaScript
<script type="text/javascript"><!--//Created by: Chris :: http://www.freewebs.com/javascript_1/if (navigator.cookieEnabled == 0) {  alert("You need to enable cookies for this site to load properly!");}--></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->