»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Frame trượt ngang - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình duyệt » Frame » Frame trượt ngang
URL: http://www.javascriptbank.com/frame-scroller-horizontal-framed-scroller.html

Frame trượt ngang © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo cho một frame có khả năng trượt sang trái/phải khi bạn rê con trỏ chuột vào các hình mũi tên.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình duyệt » Frame » Frame trượt ngang
URL: http://www.javascriptbank.com/frame-scroller-horizontal-framed-scroller.htmlHTML
<frameset cols="120,*"><frame name="left" src="left.php"><frame name="right" src="right.php"></frameset><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


Files
http://javascriptbank.com/javascript/form/frame_scroller/left.phphttp://javascriptbank.com/javascript/form/frame_scroller/right.php