»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Màu nền chớp giật - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Màu nền chớp giật
URL: http://www.javascriptbank.com/background-warping.html

Màu nền chớp giật © JavaScriptBank.comMột đoạn mã JavaScript đơn giản khác để tạo hiệu ứng màu nền thay đổi liên tục sang các màu khác nhau như đang chớp giật thông qua việc thực hiện một vòng lặp. Hiệu ứng có cả chức năng bật/tắt chớp giật.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Màu nền chớp giật
URL: http://www.javascriptbank.com/background-warping.htmlJavaScript
<script language="javascript">/*   This script downloaded from www.JavaScriptBank.com   Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com*/<!-- Beginvar COLOR = 999999var woot = 0function stoploop() {document.bgColor = '#000000';clearTimeout(loopID);}function loopBackground() {if (COLOR > 0) {document.bgColor = '#' + COLORCOLOR -= 111111loopID = setTimeout("loopBackground()",1)} else {document.bgColor = '#000000'woot += 10COLOR = 999999COLOR -= wootloopID = setTimeout("loopBackground()",1)  }}// End --></SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<FORM NAME="background"><INPUT TYPE="button" VALUE="Start bgColor WARP"onClick="loopBackground()"><br><input type="button" value="Stop bgColor WARP" onClick="stoploop()"></FORM><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->