»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Hình nền di chuyển - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Hình nền di chuyển
URL: http://www.javascriptbank.com/background-image-scroller.html

Hình nền di chuyển © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo ra vô số các hình nền di chuyển">di chuyển từ trên xuống theo chiều nghiêng. Bạn có thể thay đổi ảnh khác và tốc độ di chuyển của ảnh [số càng nhỏ thì di chuyển càng nhanh].

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Hình nền di chuyển
URL: http://www.javascriptbank.com/background-image-scroller.htmlJavaScript
<script language="javascript">/*   This script downloaded from www.JavaScriptBank.com   Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com*/// Background Image Scroller// Author: Peter Gehrig // Web Site: http://www.24fun.com // URL of slidevar slide="../image/logojs.gif"// Do not edit the code below this linevar imgpreload=new Image()imgpreload.src=slidevar pos=0;var maxpos=9;var ns6=document.getElementById&&!document.all?1:0 var ie=document.all?1:0function initscroll(){if (ie || ns6) {document.body.background=slide;doscroll()}}function doscroll(){pos++;  document.body.style.backgroundPosition=pos+" "+pos;  var timer=setTimeout("doscroll()",30);}if (ie || ns6) {window.onload=initscroll;}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->