»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Hiệu ứng ma trận đơn giản - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Hiệu ứng nền » Hiệu ứng ma trận đơn giản
URL: http://www.javascriptbank.com/another-matrix-background-php.html

Hiệu ứng ma trận đơn giản © JavaScriptBank.comChỉ với vài dòng mã khá đơn giản, như hiệu ứng JavaScript này, bạn có thể tạo hiệu ứng ma trận trên những trang web của mình

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Hiệu ứng nền » Hiệu ứng ma trận đơn giản
URL: http://www.javascriptbank.com/another-matrix-background-php.htmlJavaScript
<script language="JavaScript">if (document.all){Cols=15;Cl=24;Cs=50;Ts=8; Tc='#008000';Tc1='#008000';MnS=22; MxS=25; I=Cs;Sp=new Array();S=new Array();/*Y=new Array(5,6);*/Y=new Array();C=new Array();M=new Array();B=new Array();RC=new Array();E=new Array();/*Tcc=new Array(0,1,7,9,3,2);*/Tcc=new Array(0,1);document.write("<div id='Container' style='position:absolute;top:0;left:-"+Cs+"'>");document.write("<div style='position:relative'>");for(i=0; i < Cols; i++){S[i]=I+=Cs;document.write("<div id='A' style='position:absolute;top:0;font-family:Arial;font-size:"+Ts+"px;left:"+S[i]+";width:"+Ts+"px;height:0px;color:"+Tc+";visibility:hidden'></div>");}document.write("</div></div>");for(j=0; j < Cols; j++){RC[j]=1+Math.round(Math.random()*Cl);  Y[j]=0;Sp[j]=Math.round(MnS+Math.random()*MxS); for(i=0; i < RC[j]; i++){ B[i]=''; C[i]=Math.round(Math.random()*1)+' '; M[j]=B[0]+=C[i]; }}function Cycle(){Container.style.top=window.document.body.scrollTop;for (i=0; i < Cols; i++){var r = Math.floor(Math.random()*Tcc.length);E[i] = '<font color='+Tc1+'>'+Tcc[r]+'</font>';Y[i]+=Sp[i];if (Y[i] > window.document.body.clientHeight){ for(i2=0; i2 < Cols; i2++){ RC[i2]=1+Math.round(Math.random()*Cl);   for(i3=0; i3 < RC[i2]; i3++){ B[i3]=''; C[i3]=Math.round(Math.random()*1)+' '; C[Math.floor(Math.random()*i2)]=' '+' '; M[i]=B[0]+=C[i3]; Y[i]=-Ts*M[i].length/1.5; A[i].style.visibility='visible'; } Sp[i]=Math.round(MnS+Math.random()*MxS); }}A[i].style.top=Y[i];A[i].innerHTML=M[i]+' '+E[i]+' ';}setTimeout('Cycle()',25)}Cycle();}</script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->