»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - [QC] Tiếp thị thông qua các mạng xã hội - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Quảng cáo » [QC] Tiếp thị thông qua các mạng xã hội
URL: http://www.javascriptbank.com/social-media-marketing-harnessing-power-web-lift-business-fresh-heights.html

[QC] Tiếp thị thông qua các mạng xã hội © JavaScriptBank.comBài viết nói về xu hướng quảng cáo thông qua các mạng xã hội đang không ngừng phát triển. Cung cấp một cái nhìn khá cơ bản trong vấn đề tiếp thị trực tuyến thông qua mạng xã hội như Facebook, Twitter, Google+, ...

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Quảng cáo » [QC] Tiếp thị thông qua các mạng xã hội
URL: http://www.javascriptbank.com/social-media-marketing-harnessing-power-web-lift-business-fresh-heights.html