»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tổng quan về Prototype của JavaScript - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Tổng quan về Prototype của JavaScript
URL: http://www.javascriptbank.com/javascript-prototypes-some-basic-concepts.html

Tổng quan về Prototype của JavaScript © JavaScriptBank.comMột bài viết JavaScript đơn giản nhưng sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan và cơ bản về prototype trong JavaScript cùng với vài ví dụ mẫu JavaScript.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Tổng quan về Prototype của JavaScript
URL: http://www.javascriptbank.com/javascript-prototypes-some-basic-concepts.html