»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Bài viết JavaScript hữu ích dành cho các nhà phát triển ActionScript 3 - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Bài viết JavaScript hữu ích dành cho các nhà phát triển ActionScript 3
URL: http://www.javascriptbank.com/helpful-javascript-tutorial-actionscript-3-developers.html

Bài viết JavaScript hữu ích dành cho các nhà phát triển ActionScript 3 © JavaScriptBank.comBài hướng dẫn này được tác giả viết dành cho các lập trình viên ActionScript có cùng sở thích - ưa thích Flash và ActionScript nhưng cũng muốn tìm hiểu ngôn ngữ JavaScript bởi sự tương đồng của hai ngôn ngữ lập trình này.Mặc dù bài hướng dẫn này được viết dành cho các lập trình viên ActionScript nhưng nó cũng là một bài viết hướng dẫn làm quen với lập trình JavaScript hướng đối tượng khá dễ hiểu. Bài viết hướng dẫn bạn chi tiết cách xây dựng một đối tượng JavaScript hoàn chỉnh với đầu đầy các phương thức get và set. Bạn vui lòng vào trang chi tiết để xem thêm.Các bài viết liên quan khác: - Lập trình JavaScript hướng đối tượng dành cho người mới - Con trỏ trong lập trình hướng đối tượng JavaScript - Lập trình hướng đối tượng trong JavaScript: Vài điều cơ bản - Phương thức loại Public và Private trong JavaScript OOP - Khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong JavaScript

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Bài viết JavaScript hữu ích dành cho các nhà phát triển ActionScript 3
URL: http://www.javascriptbank.com/helpful-javascript-tutorial-actionscript-3-developers.html