»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Lưu trữ kết quả AJAX với JavaScript - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Lưu trữ kết quả AJAX với JavaScript
URL: http://www.javascriptbank.com/cache-and-ajax-results-and-javascript.html

Lưu trữ kết quả AJAX với JavaScript © JavaScriptBank.comAJAX là một kĩ thuật tuyệt vời để tải nội dung trên trang web của bạn, bởi vì các truy vấn AJAX được xử lý nhanh hơn việc tải trang thông thường; tiếc thay hầu hết các nhà phát triển web không có kế hoạch lưu lại các dữ liệu dạng này cho các lần dùng sau. Vì thế, mục tiêu của bài viết này nhằm hướng dẫn bạn cách thức lưu trữ (cache) các truy vấn AJAX với JavaScript; ví dụ trong bài viết này sử dụng bộ cài đặt TwitterGitter, vui lòng tải chúng cho các ví dụ riêng của bạn.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Lưu trữ kết quả AJAX với JavaScript
URL: http://www.javascriptbank.com/cache-and-ajax-results-and-javascript.html