»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - 16 công cụ tô sáng mã nguồn miễn phí bằng JavaScript - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » 16 công cụ tô sáng mã nguồn miễn phí bằng JavaScript
URL: http://www.javascriptbank.com/16-free-code-syntax-highlighters-by-javascript-for-better-programming.html

16 công cụ tô sáng mã nguồn miễn phí bằng JavaScript © JavaScriptBank.comNếu là một lập trình viên, bạn hẳn đã không lạ gì với tính năng "hai-lai" mã nguồn của các IDE (Integrated Development Environment); một tính năng cực kì hữu ích. Trên nền web hiện nay, có rất nhiều thư viện hỗ trợ chúng ta thực hiện điều này, cả phía server và client. Tuy nhiên, các thư viện xử lí phía client (chủ yếu với JavaScript) là được ưa chuộng nhất. Bài viết này tổng hợp giúp bạn một danh sách các thư viện tốt nhất mà miễn phí.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » 16 công cụ tô sáng mã nguồn miễn phí bằng JavaScript
URL: http://www.javascriptbank.com/16-free-code-syntax-highlighters-by-javascript-for-better-programming.html