»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tạo hình đối tượng 3D với JavaScript - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » 3D » Tạo hình đối tượng 3D với JavaScript
URL: http://www.javascriptbank.com/3d-javascript-ray-tracer.html

Tạo hình đối tượng 3D với JavaScript © JavaScriptBank.comThêm một đoạn mã JavaScript nữa để tạo hình các vật thể ba chiều trên trang web, hiệu ứng JavaScript này chưa hoàn chỉnh và vẫn còn một vài lỗi nhỏ, nhưng thuật toán JavaScript cũng đủ để tạo các hình cầu nhiều màu sắc, bạn có thể dựa vào đoạn mã JavaScript này để phát triển thêm các đối tượng khác & nâng cao kĩ năng lập trình JavaScript của mình.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » 3D » Tạo hình đối tượng 3D với JavaScript
URL: http://www.javascriptbank.com/3d-javascript-ray-tracer.htmlJavaScript
<!--[if IE]><script type="text/javascript" src="excanvas.js"></script><![endif]--><script src="point.js"></script><script src="light.js"></script><script src="material.js"></script><script src="sphere.js"></script><script src="raytracer.js"></script>


HTML
<p><canvas id="theCanvas" width="300" height="150"></canvas></p>      <p><input type="button" onclick="drawScene();" value="Render"/> <input type="button" onclick="isKilled = true;" value="Stop Render"/><br/>      Progress: <input type="text" id="statusText" size="15"/></p>