google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Tăng hiệu suất của JavaScript với trình nén của SharePoint SharePoint là một chương trình chuyên dụng của Microsoft thay thế Microsoft Frontpage - dùng để thiết kế và lập trình trang web rất mạnh mẽ. Bài viết này hướng dẫn bạn từng bước để thực hiện việc thu gọn (tối ưu hóa) mã nguồn JavaScript của các ứng dụng web với trình nén SharePoint Minifier. Vui lòng vào trang trong để xem chi tiết các hướng dẫn cùng với ảnh minh họa và mã nguồn ví dụ.

Nếu bạn vẫn còn quan tâm đến vấn đề tối ưu hóa mã nguồn JavaScript để tăng hiệu suất hoạt động của trang web, hãy xem thêm các bài viết khác:

- Hiệu suất của các thư viện nén JavaScript
- Tối giản mã nguồn JavaScript tốt hơn
- Nén tập tin JavaScript tự động trên Apache


Miễn phí web hosting 1 năm đầu tại iPageNếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm một nhà cung cấp hosting đáng tin cậy, tại sao không dành chút thời gian để thử với iPage, chỉ với không quá 40.000 VNĐ/tháng, nhưng bạn sẽ được khuyến mãi kèm với quà tặng trị giá trên 10.000.0000 VNĐ nếu thanh toán cho 24 tháng ~ 900.000 VNĐ?

Có trên 1 triệu khách hàng hiện tại của iPage đã & đang hài lòng với dịch vụ, tuyệt đối chắc chắn bạn cũng sẽ hài lòng giống họ! Quan trọng hơn, khi đăng ký sử dụng web hosting tại iPage thông qua sự giới thiệu của chúng tôi, bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền bạn đã sử dụng để mua web hosting tại iPage. Wow, thật tuyệt vời! Bạn không phải tốn bất kì chi phí nào mà vẫn có thể sử dụng miễn phí web hosting chất lượng cao tại iPage trong 12 tháng đầu tiên. Chỉ cần nói chúng tôi biết tài khoản của bạn sau khi đăng ký.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về ưu / nhược điểm của iPage, bạn hãy đọc đánh giá của ChọnHostViệt.com nhé!
Thử iPage miễn phí cho năm đầu tiên NGAY

As you know the usage of JavaScript has been more and more used in web applications over the past years for technologies such as AJAX. JavaScript can accomplish really cool stuff on the client side and make the user interface more interactive and responsive. Just take a look at SharePoint 2010 - that's some heavy JavaScripts there (a bit to heavy IMHO).

So lets assume that you are building some new cool stuff, in SharePoint of course, and why not a Page Component for a contextual Web Part. That's a lot of JavaScript (apart from the server side XML chunks)! So now you are making your web page payload even heavier. This is when minifying comes in. Minifying is a way to minimize the payload of a resource such as removing unnecessary comments and whitespace, shortening function and variable names etc - all to make the payload as small as possible. The only problem with these minified scripts are that they are virtually impossible to debug (and believe me if you are building a Page Component for SharePoint - you need to debug).

If you have noticed SharePoint 2010 supports production and debug JavaScripts side-by-side. When you are debugging your SharePoint site you will see that all JavaScript files have a name like SP.debug.js, SP.Ribbon.debug.js etc. These are files that you actually can debug (even though they are obfuscated somewhat). All this is thanks to the SharePoint ScriptLink control which loads the production or debug version depending on if you are debugging or not.

To use minified JavaScrips (or CSS files) in your SharePoint 2010 solutions you can do it easy with the Microsoft Ajax Minifier 4.0 and a pre-build event in Visual Studio 2010. Just follow these simple steps when you have installed the Minifier.

Layouts folderCreate a new SharePoint 2010 project (farm solution - ScriptLink is not supported in the Sandbox)and then add the Layouts SharePoint Mapped folder to the project. Add two empty JavaScript files to the folder that is created. One with the .js extension and one ending with debug.js.

Add some smart JavaScript code to the debug.js file - this is the file that you will edit from now on. The .js file will automatically be updated with the minified code. Then head on over to Project Properties and the Build Events tab. In the pre-build event enter the following:

"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Microsoft Ajax Minifier 4\ajaxmin.exe" 
    -JS $(ProjectDir)\Layouts\Wictor.Minified\TheScript.debug.js 
    -out $(ProjectDir)\Layouts\Wictor.Minified\TheScript.js  
    -CLOBBER

This will before building the project invoke the Ajax Minifier and create/update the minified JavaScript file. The -CLOBBER option allows the minifier to overwrite existing files. Replace the file name and folder with your file name and folder.

Then add a Visual Web Part to your project and add code as follows:

<SharePoint:ScriptLink runat="server" Name="Wictor.Minified/TheScript.js" Localizable="false"/>

<asp:Button runat="server" Text="Click me!" OnClientClick="thisIsMyFunction('Hello mini!');" />

The ScriptLink control will load the correct version of the script. Notice that you do not specify the debug version. Also Localizable is set to false here, since this is not a localized JavaScript (the Ajax Minifier actually supports localization of your JavaScripts - cool huh).

Make sure that your SharePoint web application does not have debugging configured in the web.config and hit Ctrl-F5. This will start Internet Explorer and you can add the Web Part to a page. Then take a look at the source and look for your script. It should look something like this.

Uses minified JavaScript file
Then you go back to Visual Studio and compare the two JavaScript files. In my case it looks like this:

Visual Studio 2010 comparing JavaScript files

The debug JavaScript is 380 characters and the minified is only 147!

Then hit F5 to run the project in debug mode and inspect the source of the page. You can now see that the debug version is loaded.

And now in debug mode...

That's it! Simple! Now go on minifying!

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web