google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Đến với dịch vụ này, bạn có thể sử dụng CSDL về danh ngôn của JavaScriptBank.com để hiển thị trên website của mình. JavaScriptBank.com hiện có tổng cộng 1.103 câu danh ngôn, thuộc hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống.

Bạn chỉ việc copy và dán đoạn mã bên dưới vào vị trí bất kì trên trang web mà bạn muốn hiển thị câu danh ngôn. Mỗi khi trang web của bạn chứa đoạn mã bên dưới được tải, nó sẽ tự động truy xuất CSDL của website chúng tôi để lấy ngẫu nhiên một danh ngôn, và hiển thị lên trang web bạn.

Copy All
Ví dụ
Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web