»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Các vấn đề JavaScript cơ bản cho người mới học - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Video » Các vấn đề JavaScript cơ bản cho người mới học
URL: http://www.javascriptbank.com/the-basics-of-javascript-for-beginners.html

Các vấn đề JavaScript cơ bản cho người mới học © JavaScriptBank.comThêm một đoạn video nữa để nói về các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình web là JavaScript, các vấn đề được đề cập trong video này là cú pháp của JavaScript, cách đơn giản nhất để in ra dữ liệu, mệnh đề If/Else, hàm, ... Độ dài của đoạn video này là 10 phút, khá dài để bạn có thể học được nhiều thứ.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Video » Các vấn đề JavaScript cơ bản cho người mới học
URL: http://www.javascriptbank.com/the-basics-of-javascript-for-beginners.html