»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tích hợp Google Translator vào trong trang web - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Video » Tích hợp Google Translator vào trong trang web
URL: http://www.javascriptbank.com/embedding-google-translator-into-your-web-pages.html

Tích hợp Google Translator vào trong trang web © JavaScriptBank.comGoogle Translator - một công cụ dịch thuật cực kì mạnh mẽ và tuyệt vời, hiển nhiên là miễn phí dành cho các webmaster. Đoạn video này minh họa cách thức dùng JavaScript đê tích hợp công cụ Google Translator vào trong trang web của bạn.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Video » Tích hợp Google Translator vào trong trang web
URL: http://www.javascriptbank.com/embedding-google-translator-into-your-web-pages.html