»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Công cụ chọn màu - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » Công cụ xuất » Công cụ chọn màu
URL: http://www.javascriptbank.com/tigra-color-picker-index.html

Công cụ chọn màu © JavaScriptBank.comVớ công cụ chọn màu này, người dùng có thể chọn một mẫu màu nào đó trên trang web thông qua các bảng màu khác nhau: web safe, windows, mac và grey.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » Công cụ xuất » Công cụ chọn màu
URL: http://www.javascriptbank.com/tigra-color-picker-index.htmlFiles
http://javascriptbank.com/javascript/utility/Tigra_Color_Picker/Tigra_Color_Picker.zip