google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Trình tạo bảng tính Một chương trình cao cấp tạo một bảng tính tương tự Excel với các câu lệnh đơn giản. Chương trình này có cả phần trợ giúp rất chi tiết. Tuy nhiên giao diện hoàn toàn là tiếng Pháp.


Chỉnh sửa trang web Một chương trình cao cấp dùng để chỉnh sửa các định dạng văn bản của một trang web. Chương trình này có cả phần trợ giúp rất chi tiết. Tuy nhiên giao diện hoàn toàn là tiếng Pháp.


Trình chỉnh sửa màu sắc Trình chỉnh sửa màu sắc đơn giản trên trang web.


Trình tải Trình tải và xem thử các tập tin trên một client hay host.


Định dạng các thành phần của trang web Công cụ đơn giản để định dạng các thành phần của trang web như nền, chữ...


Trình tạo trang web cao cấp Hiệu ứng tạo ra một chương trình thiết kế trang web đơn giản.


Công cụ lấy màu Hiệu ứng tạo ra ba thanh trượt dùng để cho công việc phối màu.


Tạo liên kết với sự kiện rê chuột Hiệu ứng là một cộng cụ giúp bạn xây dựng một liên kết có tính năng thay đổi thuộc tính(chẳng hạn như ảnh nền, chữ, màu chữ,...) mỗi khi gặp sự kiện rê con trỏ chuột vào/ra.


Danh ngôn ngẫu nhiên Hiệu ứng dùng để xuất các danh ngôn của các danh nhân lên trang web ở dạng ngẫu nhiên hoặc chuyển sang các đoạn văn khác trong khung bằng ba nút nhấn.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web