google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Tạo các tab nội dung Một công cụ tạo các tab nội dung cho trang web, khi tạo xong bạn có thể xuất sang mã HTML để dán vào các trang web khác.


Thời khóa biểu Một công cụ tạo thời khóa biểu cùng với những chú thích.


Tạo cửa sổ popup Một công cụ cho phép bạn tạo cửa sổ popup với thông tin đi kèm.


Nhập chữ vào trang web Một công cụ cho phép người dùng trực tiếp nhập chữ vào trang web với các thông số về kích thước, font...


Tạo menu sổ dọc Một chương trình tạo trình đơn sổ dọc đơn giản trên trang web.


Chọn màu cho các đối tượng Một công cụ dùng để chọn màu cho các đối tượng như nền, chữ, liên kết... bằng cách dùng các frame.


Trình viết chữ Một chương trình soạn thảo văn bản dạng đơn giản trên trang web theo nhiều chế độ như chữ thường, chữ hoa...


Album ảnh trên nền web Một chương trình tạo và quản lí album ảnh trên nền web.


Khung nhập liệu Hiệu ứng tạo ra khung nhập liệu trên trang web.


Tạo các tab Hiệu ứng tạo một biểu mẫu có thể thêm bớt các tab thư mục.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web