»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Chọn màu - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » Công cụ xuất » Chọn màu
URL: http://www.javascriptbank.com/jswitch-color-picker-index.html

Chọn màu © JavaScriptBank.comHiệu ứng JavaScript này tạo một bảng màu trên trang web để cho người chọn chọn lựa.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » Công cụ xuất » Chọn màu
URL: http://www.javascriptbank.com/jswitch-color-picker-index.htmlJavaScript
<script language="JavaScript">function BtnOkClicked(){     document.getElementById("colorBox").value = SEL_COLOR;}</script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
Choose A color: <input type="text" id="colorBox" size="12"><input type="button" value="..." onclick="ShowLayer();"><div style="position:absolute;border:1px solid black;background-color:white;display:none;width:337px;height:375px;" id="main" imgLoc="./"></div><script language="JavaScript" src="cpick.js"></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


Files
http://javascriptbank.com/javascript/utility/JSwitch_Color_Picker/cmap.jpghttp://javascriptbank.com/javascript/utility/JSwitch_Color_Picker/cmask.pnghttp://javascriptbank.com/javascript/utility/JSwitch_Color_Picker/cpick.js