Download JavaScript Code Examples, Tutorials, Reference

Provide thousands of free JavaScript code examples, DHTML, HTML JavaScript Tutorials, Reference and Help. JavaScriptBank.com is the best JavaScript resources
Over 2000+ free Javascript
at JavaScriptBank.com Website

Sampled by JavaScriptBank.com Example below

Trắc nghiệm trực tuyến

1) Bộ MS Office có một chương trình chuyên dùng để thiết kế web, đó là chương trình ?
a) MS Word
b) MS PowerPoint
c) MS FrontPage
d) MS Access

 

3) Hiện nay, nước ta có bao nhiêu thành phố trực thuộc Trung ương ?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7

 

5) Trong những bài hát dưới đây, bài hát nào là sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang ?
a) Dòng sông không trở lại
b) Dòng sông xưa
c) Dòng sông tuổi thơ
d) Dòng sông tình yêu

 

7) Con sông dài nhất trên thế giới:
a) Amazon (Brazil)
b) Nile (Egypt)
c) Yangtze (China)
d) Congo (Zaire)

 

9) Chức năng chính của website Google.com ?
a) Nghe nhạc trực tuyến
b) Cung cấp Hosting miễn phí
c) Tìm kiếm trực tuyến
d) Cung cấp Software miễn phí
2) Nhạc sĩ nào đã sáng tác bài hát "Người về cuối phố"?
a) Nguyễn Nhất Huy
b) Hoài Anh
c) Quốc An
d) Lê Quang

 

4) Địa chỉ website của báo Echip ?
a) www.echip.vn
b) www.echip.vnn.vn
c) www.echip.com
d) www.echip.com.vn

 

6) Nhà toán học Blaise Pascal là  người nước nào ? 
a) Aó
b) Italia
c) Pháp
d) Đức

 

8) Công ty phần mềm nào đứng thứ 2 trên thế giới, sau Microsoft?
a) Netscape
b) Oracle
c) Lotus
d) Norton

 

10) According to statistics, what kind of sites on the net are the most popular ?
a) Adult content sites
b) Portal sites
c) Chat sites
d) News sites

Echip - Tin hoc nhu com binh dan