»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - JavaScript giả lập tập quán của động vật sống theo bầy đàn - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » JavaScript giả lập tập quán của động vật sống theo bầy đàn
URL: http://www.javascriptbank.com/2d-boids-javascript.html

JavaScript giả lập tập quán của động vật sống theo bầy đàn © JavaScriptBank.comMột hiệu ứng JavaScript khá cơ bản và thực tiễn, dùng để mô phỏng một vài hành động của các loài động vật sống theo bầy đàn như chim, cá, ... Đoạn mã JavaScript này rất tốt để bạn có thể nắm vững hơn các kĩ thuật JavaScript cao cấp.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ứng dụng » JavaScript giả lập tập quán của động vật sống theo bầy đàn
URL: http://www.javascriptbank.com/2d-boids-javascript.htmlJavaScript
<script src="boids.js" type="text/javascript"></script><!--[if IE]><script type="text/javascript" src="excanvas.js"></script><![endif]-->


HTML
<p><a href="http://www.red3d.com/cwr/boids/">Boids</a> in JS (2 dimensional).  Boids are a simulation of flocking behavior.</p>Attraction: (m1) <input size="3" id="m1" type="text" onchange="m1 = this.value;">Repulsion: (m2) <input size="3" id="m2" type="text" onchange="m2 = this.value;"><br/>Alignment: (m3) <input size="3" id="m3" type="text" onchange="m3 = this.value;">Stay on screen: (m4) <input size="3" id="m4" type="text" onchange="m4 = this.value;"><br/>Chase: (m5) <input size="3" id="m5" type="text" onchange="m5 = this.value;">Fear: (m6) <input size="3" id="m6" type="text" onchange="m6 = this.value;"><br/><input type="checkbox" onchange="predator(this.checked);" checked="checked"> Predator<br/><input type="button" onclick="go()" value="go"><input type="button" onclick="init();" value="reset"><br/>    </div>    <canvas id="theCanvas" width="1024" height="768" style="border: 1px solid black">Get a better browser (SeaMonkey, Firefox, Opera, Safari)</canvas>


Files
/javascript/utility/2D_Boids_in_JavaScript/boids.js/javascript/utility/2D_Boids_in_JavaScript/excanvas.js