google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Đếm số từ Công cụ đếm số từ đã được nhập vào.


Danh mục: Tính toán

Font chữ mở rộng Nhập vào tài liệu bạn muốn mã hóa để hiệu ứng sẽ chuyển chúng sang các font chữ mở rộng khác.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Liệt kê các kết quả Khi đánh vào các kí tự đầu của bản danh sách, hiệu ứng sẽ liệt kê các quả tìm được tương ứng với kí tự đầu tiên đó.


Danh mục: Biểu mẫu

Chữ tập hợp Hiệu ứng làm cho dòng chữ do bạn định nghĩa xuất hiện trên trang web bằng cách tập hợp từ những kí tự đầy màu sắc di chuyển hỗn loạn trong trang web.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Tạo focus cho ô Hiệu ứng dùng để tô màu và tạo focus cho ô trong bảng.


Danh mục: Biểu mẫu, Bảng

Bridge Hiệu ứng sẽ hiển thị ngẫu nhiên các con số toạ độ của bốn hướng mỗi khi đoạn code được tải.


Danh mục: Trò chơi

Chọn không trùng Hiệu ứng sẽ tạo các mục chọn có thể hoán đổi vị trí cho nhau trong hai trình đơn xổ dọc để người dùng không bao giờ chọn trùng nhau một giá trị.


Danh mục: Biểu mẫu

Chữ di chuyển Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng chữ di chuyển.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Tìm từ Trò chơi JavaScript tạo ra bảng chứa các kí tự và nhiệm vụ của bạn là tìm được các chữ được chỉ định trong bảng bên phải.


Đoán từ Trò chơi JavaScript JavaScript sẽ hiển thị từ cần đoán trong các ô và nhiệm vụ của bạn là đoán từ này.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web