google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


RocketDoge tặng free 250M token (trị giá 70$)

RocketDoge tặng free 250M token trị giá 70$ (chỉ mở bằng Telegram app để chạy airdrop) cho mỗi người dùng. Token sẽ được phát sau 24-48 giờ. Chỉ cần bỏ ra 5 phút để làm 4 nhiệm vụ cực kì đơn giản:

Tham gia nhóm & kênh Telegram Theo dõi Twitter và đăng lại bài viết đính đầu Tham gia kênh Youtube Nhập địa chỉ ví BEP20 để nhận token

Font chữ mở rộng Nhập vào tài liệu bạn muốn mã hóa để hiệu ứng sẽ chuyển chúng sang các font chữ mở rộng khác.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Tìm từ Trò chơi JavaScript tạo ra bảng chứa các kí tự và nhiệm vụ của bạn là tìm được các chữ được chỉ định trong bảng bên phải.


Tạo focus cho ô Hiệu ứng dùng để tô màu và tạo focus cho ô trong bảng.


Danh mục: Biểu mẫu, Bảng

Đếm số từ Công cụ đếm số từ đã được nhập vào.


Danh mục: Tính toán

Liệt kê các kết quả Khi đánh vào các kí tự đầu của bản danh sách, hiệu ứng sẽ liệt kê các quả tìm được tương ứng với kí tự đầu tiên đó.


Danh mục: Biểu mẫu

Chữ tập hợp Hiệu ứng làm cho dòng chữ do bạn định nghĩa xuất hiện trên trang web bằng cách tập hợp từ những kí tự đầy màu sắc di chuyển hỗn loạn trong trang web.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Menu chọn động Đây là một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng những hộp chọn chỉ xuất hiện giá trị khi hộp chọn trước đã có giá trị.


Danh mục: Biểu mẫu

Chữ di chuyển Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng chữ di chuyển.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Chọn không trùng Hiệu ứng sẽ tạo các mục chọn có thể hoán đổi vị trí cho nhau trong hai trình đơn xổ dọc để người dùng không bao giờ chọn trùng nhau một giá trị.


Danh mục: Biểu mẫu

Đoán từ Trò chơi JavaScript JavaScript sẽ hiển thị từ cần đoán trong các ô và nhiệm vụ của bạn là đoán từ này.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web