google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Menu trượt dùng Layer Đoạn mã dùng các DIV để tạo một menu nằm ở đầu trang web, mỗi khi người dùng rê chuột vào tiêu đề của menu thì nó sẽ xuất hiện đầy đủ bằng cách được kéo xuống tự động.


Menu ẩn ở phía trái Hiệu ứng sẽ làm cho một trình đơn có các mục chọn ẩn ở phía trái của trang web và trình đơn này có thể di chuyển theo thanh trượt, khi rê con trỏ chuột đến thì menu sẽ tự động xuất hiện để ta xem các mục chọn.


TillNagel.com\'s Menu Đây là một trình đơn được tạo bằng CSS.


Danh mục: CSS, Trình đơn ngang

Tạo các tab nội dung Một công cụ tạo các tab nội dung cho trang web, khi tạo xong bạn có thể xuất sang mã HTML để dán vào các trang web khác.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web