google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Biến đổi thời gian Với hiệu ứng này, bạn có thể biến đổi một chuỗi số theo định dạng ngày bất kì ra chữ.


Danh mục: Thời gian, Hợp lệ

Tìm ngày lễ phục sinh Đoạn mã sẽ yêu cầu người dùng nhập vào năm cần tìm ngày lễ Phục Sinh để hiệu ứng tìm chính xác ngày lễ này xảy ra vào tháng mấy.


Danh mục: Thời gian, Hợp lệ

Tìm ngày Người dùng chỉ cần chọn thời điểm">thời điểm ngày, tháng, năm thì hiệu ứng sẽ tính xem thời điểm đó là thứ mấy và là tương lai hay quá khứ.


Danh mục: Thời gian, Hợp lệ

Khoảng thời gian giữa hai thời điểm Người dùng nhập vào hai thời điểm khác nhau, hiệu ứng sẽ tính hai thời điểm này cách nhau bao nhiêu tuần, ngày, giờ, phút và giây.


Danh mục: Thời gian, Hợp lệ

Tìm các ngày Chủ Nhật Hiệu ứng có thể tìm các ngày Chủ Nhật trong một tháng nào đó do người dùng chỉ định.


Danh mục: Thời gian, Hợp lệ

Kiểm tra ngày hợp lệ(mm/dd/yyyy) Để biết một ngày nào đó có tồn tại không, bạn hãy nhập vào và xem kết quả. Định dạng được hiệu ứng JavaScript này hỗ trợ là mm/dd/yyyy.


Danh mục: Thời gian, Hợp lệ

Kiểm tra ngày hợp lệ Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng kiểm tra xem một ngày nào đó do người dùng nhập vào có hợp lệ hay không.


Danh mục: Thời gian, Hợp lệ

Kiểm tra định dạng của một ngày Hiệu ứng sẽ giúp bạn kiểm tra">kiểm tra ngày bạn nhập vào có hợp lệ hay không? Các định dạng được hiệu ứng xem là hợp lệ là: mm-dd-yyyy, mm/dd/yyyy, mm.dd.yyyy, mm dd yyyy, mmm dd yyyy, mmddyyyy, m-d-yyyy, m/d/yyyy, m.d.yyyy, m d yyyy, mmm d yyyy, m-d-yy, m/d/yy, m.d.yy, m d yy, mmm d yy.


Danh mục: Thời gian, Hợp lệ

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web