google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Ngày đơn giản Đoạn mã sẽ hiển thị ngày, tháng và năm hiện tại trên trang web (với điều kiện ngày, tháng trong máy tính đúng với ngày tháng hiện tại).


Đếm thời gian rê chuột vào ảnh Hiệu ứng sẽ cho ta biết thời gian ta rê con trỏ chuột vào ảnh trong bao lâu.


Hiển thị ngày tháng đơn giản Hiệu ứng sẽ hiển thị ngày tháng và giờ hiện hành dạng đơn giản trên trang web. Chỉ cần một dòng mã lệnh ngắn gọn.


Lịch các sự kiện Đây là một đoạn mã JavaScript tạo lịch hiển thị ngày tháng hiện hành cùng với các sự kiện ngày tháng kèm theo.


Danh mục: Thời gian, Lịch

Hiển thị ngày tháng Hiệu ứng sẽ dựa vào ngày giờ hệ thống để hiển thị câu chào cùng với ngày hiện hành trên trang web. Hiệu ứng thiết kế trong giống như một tờ lịch block.


Danh mục: Thời gian, Lịch

Đếm ngược sự kiện Tương tự như hiệu ứng Số ngày còn lại nhưng đoạn mã JavaScript JavaScript này sẽ thông báo cho bạn nếu sự kiện bạn cài đặt đã qua rồi.


Tờ lịch tháng Hiệu ứng là một tờ lịch tháng đơn giản và được trang trí bằng CSS trên trang web mỗi khi người dùng nhấn nút vào đối tượng được chỉ định.


Danh mục: Thời gian, Lịch

Lịch tháng đơn giản Hiển thị một tờ lịch tháng đơn giản trên trang web với ngày hiện tại được làm nổi bật hơn các ngày khác.


Danh mục: Thời gian, Lịch

Lập lịch công tác Hiệu ứng tạo một tờ lịch tháng trên trang web, bạn có thể thêm vào các ngày trong tờ lịch các công việc hay các ghi chú.


Danh mục: Thời gian, Lịch

Biến đổi thời gian Với hiệu ứng này, bạn có thể biến đổi một chuỗi số theo định dạng ngày bất kì ra chữ.


Danh mục: Thời gian, Hợp lệ

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web