google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Tính thời gian từ một thời điểm Hiệu ứng JavaScript này sẽ hiển thị số năm, số tháng và số ngày đối với một thời điểm được chọn.


Đồng hồ đếm ngược Đoạn mã này sẽ tạo một đồng hồ đếm ngược trên trang web (trong ví dụ là 10 phút), khi hết thời gian thì đoạn mã JavaScript sẽ chuyển sang một địa chỉ khác. Hiệu ứng rất thích hợp cho những bài kiểm tra trực tuyến.


Ngày đơn giản Đoạn mã sẽ hiển thị ngày, tháng và năm hiện tại trên trang web (với điều kiện ngày, tháng trong máy tính đúng với ngày tháng hiện tại).


Đồng hồ định dạng 12/24 giờ Hiệu ứng hiển thị một đồng hồ theo định dạng 12/24 giờ trên trang web.


Tờ lịch tháng Hiệu ứng tạo một tờ lịch tháng cho phép chọn ngày trên trang web.


Danh mục: Thời gian, Lịch

Đồng hồ trong textbox Một đoạn mã JavaScript JavaScript khác để tạo và hiển thị một đồng hồ dạng số trong textbox. Đồng hồ trong đoạn mã JavaScript JavaScript này cho phép người dùng biết được thời gian đang là sáng hay trưa thông qua các thông số AM/PM.


Thời gian ở Hawaii Hiệu ứng này sẽ hiển thị trên trang web của bạn thời gian hệ thống và ở Hawai theo hai dạng UTC và dạng chuẩn. Dựa vào đoạn mã này bạn có thề hiển thị thời gian bất cứ nơi nào trên thế giới theo dạng UTC.


Đếm ngược sự kiện Tương tự như hiệu ứng Số ngày còn lại nhưng đoạn mã JavaScript JavaScript này sẽ thông báo cho bạn nếu sự kiện bạn cài đặt đã qua rồi.


Số ngày còn lại Hiển thị số ngày còn lại cho đến thời điểm">thời điểm định trước. Mã nguồn tuy ngắn nhưng rất hiệu quả.


Số ngày giữa hai thời điểm Bạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này để tìm số lượng ngày giữa hai thời điểm nào đó.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web