google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Ngày bạn sinh Là ngày thứ mấy? Nếu không nhớ (mà thường thì không biết) thì hãy sử dụng đoạn mã JavaScript này; chỉ cần nhập vào ngày tháng năm sinh theo chuẩn Châu Âu (m/d/y), hiệu ứng sẽ cho bạn biết đó là ngày thứ mấy trong tuần.


Danh mục: Thời gian, Ngày sinh

Thư viện định dạng ngày tháng đơn giản Thư viện này có thể giúp bạn định dạng một đối tượng ngày tháng thành một chuỗi hay ngược lại một với cách cực kì đơn giản. Thư viện này hoạt động tương tự như lớp SimpleDateFormat trong ngôn ngữ Java; vì vậy sẽ không có khó khăn gì khi bạn sử dụng thư viện này nếu đã biết Java. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng, bạn vui lòng đọc thêm tài liệu hướng dẫn do tác giả xây dựng.


Tự chọn tháng hiện tại Một trình đơn JavaScript tháng có thể tự động chọn tháng hiện hành ngay khi vừa được tải


Danh mục: Thời gian

fcp Calendar Một đoạn mã JavaScript đơn giản khác để tạo một tờ lịch tháng trên trang web. Hiệu ứng sử dụng DOM (Document Object Model) và OOP (Object-Oriented Programming) để tạo lịch; cùng với việc trang trí bằng CSS.


Thời gian các nơi (so với Nhật) Nhấn vào hai nơi cần xem giờ để biết được khoảng thời gian chênh lệch giữa chúng, mốc thời gian là một giờ sáng ở Nhật.


Bộ đếm giờ giảm dần Một đoạn mã JavaScript khác để hiển thị thời gian giảm dần. Người thiết kế có thể thay đổi mốc thời gian này. Một hiệu ứng tương tự như các website MegaUpload và RapidShare.


Thời gian ở trên trang web Khi đoạn mã JavaScript được tải, nó sẽ bắt đầu tính thời gian người dùng duyệt trang web, và khi người dùng rời khỏi trang web thì nó sẽ hiện thông báo cho người dùng biết.


Danh mục: Thời gian

Biến đổi thời gian Với hiệu ứng này, bạn có thể biến đổi một chuỗi số theo định dạng ngày bất kì ra chữ.


Danh mục: Thời gian, Hợp lệ

Tờ lịch tháng đơn giản Hiệu ứng tạo một tờ lịch tháng đơn giản trên trang web.


Danh mục: Thời gian, Lịch

Tờ lịch tháng Hiệu ứng là một tờ lịch tháng đơn giản và được trang trí bằng CSS trên trang web mỗi khi người dùng nhấn nút vào đối tượng được chỉ định.


Danh mục: Thời gian, Lịch

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web