»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Bộ định thời gian chuyển trang với JavaScript - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Bộ đếm » Bộ định thời gian chuyển trang với JavaScript
URL: https://www.javascriptbank.com/javascript-countdown-timer-redirecting-affiliate-links.html

Bộ định thời gian chuyển trang với JavaScript © JavaScriptBank.comVới bộ định thời gian đơn giản này, bạn sẽ dễ dàng thông báo cho khách truy cập biết trang web sẽ chuyển tới. Đoạn mã khá ngắn gọn và rất dễ để chỉnh sửa phù hợp nhu cầu, vì vậy đoạn mã chỉ thuần JavaScript và bạn phải sử dụng CSS để trang trí thêm nếu muốn có một hiệu ứng bắt mắt hơn.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Bộ đếm » Bộ định thời gian chuyển trang với JavaScript
URL: https://www.javascriptbank.com/javascript-countdown-timer-redirecting-affiliate-links.htmlCSS
<style type="text/css">/*   This script downloaded from www.JavaScriptBank.com   Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com*/body {  color: black;  background: white;  font: bold 18pt Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  text-align: center;}span.counter {  color: red;  cursor: default;  font-size: larger;}div.info {  margin: 0 auto;  text-align: left;  font-size: smaller;  width: 80%;  margin-top: 2em;}</style>


JavaScript
<script name="countdownRedirect.js" type="text/javascript">/*   This script downloaded from www.JavaScriptBank.com   Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com*//** * Copyright (C) 2006-2009, QuietAffiliate.com. All rights reserved. * * Script Name: Countdown Redirect * * THIS SOURCE CODE MAY BE USED FREELY PROVIDED THAT * YOU DO NOT REMOVE THIS MESSAGE. * * You can obtain this script at http://www.QuietAffiliate.com */function countdownRedirect(url, msg){  var TARG_ID = "COUNTDOWN_REDIRECT";  var DEF_MSG = "Redirecting...";  if( ! msg )  {   msg = DEF_MSG;  }  if( ! url )  {   throw new Error('You didn\'t include the "url" parameter');  }  var e = document.getElementById(TARG_ID);  if( ! e )  {   throw new Error('"COUNTDOWN_REDIRECT" element id not found');  }  var cTicks = parseInt(e.innerHTML);  var timer = setInterval(function()  {   if( cTicks )   {     e.innerHTML = --cTicks;   }   else   {     clearInterval(timer);     document.body.innerHTML = msg;     location = url;    }  }, 1000);}window.onload = function() {countdownRedirect("http://www.javascriptbank.com", "Thanks For Visiting")}</script>


HTML
<div class="info">This is a demo page of the redirect script in action, code and instructions can be found at <strong>QuietAffiliate.com</strong><br /><br /><center>You will automatically be redirected in <span class="counter" id="COUNTDOWN_REDIRECT">10</span> seconds.</center></div>