»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Bộ chọn ngày với cửa sổ phụ - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Đồng hồ » Bộ chọn ngày với cửa sổ phụ
URL: https://www.javascriptbank.com/time-picker-with-child-window.html

Bộ chọn ngày với cửa sổ phụ © JavaScriptBank.comHiệu ứng này giúp bạn chọn một thời điểm nào đó thông qua một cửa sổ popup phụ. Tính năng chọn thời điểm có lẽ không còn xa lạ trên JavascriptBank.com, nhưng bạn có thể dùng đoạn mã này để làm để tạo các hiệu ứng khác mà đòi hỏi sự điều khiển thông qua các cửa sổ phụ.Lưu ý: vui lòng cho phép chạy popup (và ActiveX nếu bạn dùng Internet Explorer) để xem được hiệu ứng.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Đồng hồ » Bộ chọn ngày với cửa sổ phụ
URL: https://www.javascriptbank.com/time-picker-with-child-window.htmlJavaScript
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="timePicker.js">/*Bassem R. Zohdy | bassem.zohdy@gmail.com*/</script>


HTML
<form name="form1"><input id="field" onkeydown="time(this.id)"/></form>


Files
/javascript/time/Time_Picker_with_child_window/down.jpg/javascript/time/Time_Picker_with_child_window/time.html/javascript/time/Time_Picker_with_child_window/timePicker.js/javascript/time/Time_Picker_with_child_window/up.jpg