google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Thời gian ở Hawaii Hiệu ứng này sẽ hiển thị trên trang web của bạn thời gian hệ thống và ở Hawai theo hai dạng UTC và dạng chuẩn. Dựa vào đoạn mã này bạn có thề hiển thị thời gian bất cứ nơi nào trên thế giới theo dạng UTC.


Đồng hồ đơn giản Hiệu ứng này tạo một đồng hồ đơn giản trên trang web bằng CSS và Javascript, thật ra đồng hồ được đặt trong một thẻ input nhưng do tác giả dùng CSS để chỉnh sửa nên ta cứ tưởng nó nằm trong một thẻ DIV chẳng hạn, vì vậy tên tiếng Anh của hiệu ứng này là Borderless Clock.


Đồng hồ nhiều dạng hiển thị Đồng hồ này sẽ hiển thị thời gian của hệ dưới các dạng sau: giờ địa phương, giờ UTC, giờ dạng HEX...Tuy nhiên hiệu ứng JavaScript này chỉ hoạt động trong IE.


Thêm thời gian Bạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này để thêm giờ, phút, giây vào giờ hiện hành được hiển thị trên trang web.


Hiển thị ngày tháng Hiệu ứng sẽ hiển thị thời gian trên trang web với các thông số như ngày, tháng và năm.


Đồng hồ hệ 16 Hiệu ứng tạo một đồng hồ trên trang web với các con số được hiển thị ở hệ 16.


Hiển thị thời gian Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng hiển thị thời gian trên trang web bằng cách đơn giản.


Hiển thị giờ Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng hiển thị giờ dạng đơn giản trên trang web.


Đồng hồ nhị phân Một đoạn mã khác để tạo hiệu ứng một đồng hồ dạng nhị phân trên trang web.


Đồng hồ dạng đơn giản Hiệu ứng sẽ hiển thị một đồng hồ dạng đơn giản trên trang web.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web