»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Lịch chọn ngày - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Lịch » Lịch chọn ngày
URL: http://www.javascriptbank.com/xin-popup-calendar-index.html

Lịch chọn ngày © JavaScriptBank.comMột đoạn mã khác để tạo hiệu ứng lịch chọn ngày kiểu popup trên trang web.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thời gian » Lịch » Lịch chọn ngày
URL: http://www.javascriptbank.com/xin-popup-calendar-index.htmlJavaScript
<script language="javascript" src="cal2.js">/*Xin's Popup calendar script-  Xin Yang (http://www.yxscripts.com/)This notice must stay intact for use*/</script><script language="javascript" src="cal_conf2.js"></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form name="sampleform"><input type="text" name="firstinput" size=20> <small><a href="javascript:showCal('Calendar1')">Select Date</a></small><p><input type="text" name="secondinput" size=20> <small><a href="javascript:showCal('Calendar2')">Select Date</a></small></form><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


Files
http://javascriptbank.com/javascript/time/Xin_Popup_calendar/cal2.jshttp://javascriptbank.com/javascript/time/Xin_Popup_calendar/cal_conf2.js