google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Ngày bạn sinh Là ngày thứ mấy? Nếu không nhớ (mà thường thì không biết) thì hãy sử dụng đoạn mã JavaScript này; chỉ cần nhập vào ngày tháng năm sinh theo chuẩn Châu Âu (m/d/y), hiệu ứng sẽ cho bạn biết đó là ngày thứ mấy trong tuần.


Danh mục: Thời gian, Ngày sinh

Tìm ngày sinh vào thứ mấy Để biết mình sinh vào ngày thứ mấy, bạn chỉ cần nhập vào ngày sinh và xem.


Danh mục: Thời gian, Ngày sinh

Tính chòm sao Hiệu ứng dựa vào ngày sinh của bạn để tính xem bạn thuộc chòm sao nào.


Danh mục: Thời gian, Ngày sinh

Tính thời gian đã sống và Sinh nhật Hiệu ứng sẽ tính thời gian bạn đã sống trên trái đất này ra đến từng giây sau khi đã nhập đúng và đầy đủ các thông số. Ngoài ra, hiệu ứng JavaScript này còn cho bạn biết được lần Sinh nhật tới của bạn sẽ ở trong bao lâu nữa.


Danh mục: Thời gian, Ngày sinh

Tính thời gian đã sống Hiệu ứng sẽ tính thời gian bạn đã sống trên trái đất này ra đến từng giây sau khi đã nhập đúng và đầy đủ các thông số.


Danh mục: Thời gian, Ngày sinh

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web