google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


JavaScript hướng đối tượng tạo chữ động kiểu đánh máy Đoạn mã JavaScript này sẽ làm cho các dòng chữ xuất hiện theo kiểu đánh máy văn bản nhưng cải tiến hơn ở chỗ nó sẽ không bắt buộc người dùng chờ để hiển thị; nghĩa là mỗi khi người dùng rê chuột vào các tiêu đề, nó sẽ lập tức hiển thị toàn bộ nội dung.

Ngoài ra mã nguồn JavaScript này còn được lập trình với các kĩ thuật OOP và DOM, rất hữu ích dành cho những ai đang quan tâm đến các kĩ thuật này.

Hãy thưởng thức thêm các hiệu ứng JavaScript tạo chữ đánh máy tuyệt đẹp khác trên jsB@nk:

- Chữ chạy kiểu đánh máy với sự kiện onClick
- Chữ động kiểu gõ phím
- Chữ cuộn kiểu đánh máy
- Chữ kiểu đánh máy và di chuyển


Danh mục: Chữ, Gõ chữ

Chữ chạy kiểu đánh máy với sự kiện onClick Với đoạn mã JavaScript này, chúng ta có thể dễ dàng tạo ra hiệu ứng chữ chạy kiểu đánh máy khi người dùng nhấn vào các vùng chứa chữ. Hiệu ứng này cung cấp 3 cách thức để tạo chữ chạy: thêm mới vào một khu vực có trước, thay mới hoàn toàn và lập lại thao tác chạy.


Danh mục: Chữ, Gõ chữ

Chữ động kiểu gõ phím Thêm một đoạn mã nữa để tạo hiệu ứng chữ động giống như đang đánh máy, việc cài đặt rất đơn giản, bạn chỉ việc cung cấp cho hiệu ứng ID của đối tượng chứa; hiệu ứng cũng cho phép ta sử dụng mã HTML cho phần nội dung.


Danh mục: Chữ, Gõ chữ

Chữ đánh máy Một đoạn mã khác để tạo hiệu ứng chữ gõ từng kí tự kiểu đánh máy trên trang web.


Danh mục: Chữ, Gõ chữ

Chũ giới thiệu 3D Hiệu ứng tạo các dòng chữ được sắp xếp theo một trật tự trông như ba chiều. Các dòng chữ này sẽ tự động kéo dãn và co ngắn để trình bày cho người truy cập các thông tin ngắn gọn của website sắp vào.


Danh mục: Chữ, Gõ chữ

Chữ cuộn từng kí tự Hiệu ứng tạo các dòng chữ xuất hiện trên trang web với từng kí tự. Bạn có thể sử dụng đoạn mã JavaScript này để tạo các tin tức trên trang web của mình.


Danh mục: Chữ, Gõ chữ

Chữ đánh máy Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng chữ đánh máy trên trang web.


Danh mục: Chữ, Gõ chữ

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web