google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chữ di chuyển theo thanh trượt Hiệu ứng sẽ làm cho một cụm chữ do bạn tạo ra tự động di chuyển theo các thanh trượt. Đồng thời khung chữ này cũng có thể được kéo thả đến vị trí bất kì trên trang web.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Đổi chữ dựa vào ID Hiệu ứng giúp bạn có thể thay đổi nội dung của bất kì đối tượng nào mà có ID. Trong ví dụ này thì thời gian thay đổi là 1,1 giây.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Chữ co ngắn Hiệu ứng tạo ra các dòng chữ có chiềi dài thu ngắn dần trên trang web.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Chữ to dần Hiệu ứng sẽ làm cho chữ xuất hiện với kích thước lớn dần sau đó lại mất đi với kích thước nhỏ dần.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Chữ trượt Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng chữ truợt từ phải sang trái trên website.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Chữ xuất hiện ngẫu nhiên Hiệu ứng một dòng chữ xuất hiện trên trang web bởi các kí tự ngẫu nhiên.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Chữ lớn dần và động Hiệu ứng tạo cho dòng chữ vừa có các kí tự lớn dần vừa động đậy.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Chữ lớn dần Hiệu ứng tạo cho các chữ có kích thước lớn dần.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Chữ hiện ngẫu nhiên Hiệu ứng tạo các dòng chữ xuất hiện bắt đầu bởi các kí tự ngẫu nhiên.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

Chữ to và nhỏ Hiệu ứng tạo ra hai dòng chữ, khi kích thước của dòng chữ này nhỏ dần thì dòng chữ kia sẽ to dần và ngược lại.


Danh mục: Chữ, Hoạt hóa

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web