google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chữ động trên thanh tiêu đề Hiệu ứng tạo một dòng chữ di chuyển trên thanh tiêu đề của trang web trông rất nghệ thuật.


Chữ mặc định trên thanh trạng thái Hiệu ứng làm cho một dòng chữ do bạn định trước luôn xuất hiện ở thanh trạng thái khi ta duyệt web.


Chữ chạy trên tiêu đề Hiệu ứng làm cho chữ di chuyển từ phải sang trái trên thanh tiêu đề. Hiệu ứng rất thích hợp với những trang web có tiêu đề dài.


Chữ gõ trên thanh trạng thái 2.0 Hiệu ứng này sử dụng dữ liệu mảng và phương phức substring() để hiển thị chữ như đang được gõ trên thanh trạng thái.

Về cơ bản thì giống như hiệu ứng Chữ gõ trên thanh trạng thái nhưng có cải tiến thêm chút ít.


Chữ gõ trên thanh trạng thái 2.1 Cải tiến hơn so với phiên bản 2.0, chữ trong hiệu ứng này vừa được gõ ra rồi sau đó bị xóa lùi lại.


Chữ cuộn trên thanh tiêu đề Đây là một đoạn mã khác để tạo hiệu ứng cuộn chữ trên thanh tiêu đề theo từng từ.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web