»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Chữ chạy trên tiêu đề - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tiêu đề » Thanh tiêu đề » Chữ chạy trên tiêu đề
URL: http://www.javascriptbank.com/title-scroller.html

Chữ chạy trên tiêu đề © JavaScriptBank.comHiệu ứng làm cho chữ di chuyển từ phải sang trái trên thanh tiêu đề. Hiệu ứng rất thích hợp với những trang web có tiêu đề dài.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tiêu đề » Thanh tiêu đề » Chữ chạy trên tiêu đề
URL: http://www.javascriptbank.com/title-scroller.htmlJavaScript
<SCRIPT language=JavaScript>var txt="*.:: JavaScriptBank.com ::: free cool Javascript ::.";var expert=200; // speed of rollvar refresh=null;function marquee_title() {document.title=txt;txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt(0);refresh=setTimeout("marquee_title()",expert);}marquee_title();</SCRIPT><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->