»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Chữ mặc định trên thanh trạng thái - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tiêu đề » Thanh tiêu đề » Chữ mặc định trên thanh trạng thái
URL: https://www.javascriptbank.com/default-message-in-status-bar.html

Chữ mặc định trên thanh trạng thái © JavaScriptBank.comHiệu ứng làm cho một dòng chữ do bạn định trước luôn xuất hiện ở thanh trạng thái khi ta duyệt web.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tiêu đề » Thanh tiêu đề » Chữ mặc định trên thanh trạng thái
URL: https://www.javascriptbank.com/default-message-in-status-bar.htmlJavaScript
<SCRIPT language=JavaScript>document.title="|--|";function chTitle(key){document.title="|-"+key+"-|"; //document.title+key; //document.titlev.value;}</SCRIPT><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
Enter Title Here: <INPUT onkeyup=chTitle(this.value) size="20"><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->