»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Chữ kiểu đánh máy trên thanh trạng thái - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tiêu đề » Thanh trạng thái » Chữ kiểu đánh máy trên thanh trạng thái
URL: https://www.javascriptbank.com/typing-text-in-status-bar-2.html

Chữ kiểu đánh máy trên thanh trạng thái © JavaScriptBank.comĐoạn mã này sẽ thể hiện những dòng chữ do bạn qui định trên thanh trạng thái theo kiểu gõ từng kí tự.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tiêu đề » Thanh trạng thái » Chữ kiểu đánh máy trên thanh trạng thái
URL: https://www.javascriptbank.com/typing-text-in-status-bar-2.htmlJavaScript
<script><!--message="Hello!~Put Whaever message you want her, but remember to put tildes(little squiggly lines, right below 'Esc' on keyboard) inbetween messages.~Jcodes@yahoo.com"b=0a=0s=0i=0j=1function Type() {if (message.charAt(b-1)!="~") {status=message.substring(a,b)s=25}else {s=750a=bif (message.charAt(b)=="~") {a=0;b=-1}}b++setTimeout("Type('"+b+"')",s)}Type()//--></script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->